Vítání ptačího zpěvu ve Vojnicích

V neděli 29. dubna brzy ráno se u vojnické kapličky opět sešli milovníci přírody z Koštic a okolí doplněni delegací ze Zlína, aby společně s bílinskými ornitology oslavili Vítání ptačího zpěvu. Přítomné upozornili na hnízdící hrdličky a holuby hřivnáče a na pilně se namlouvající jiřičky a vlaštovky.

Cestou k mostku zpívali slavíci a budníčci jak o závod, ozval se zdáli i strnad luční. Dvě dnes už vzácné kukačky přelétly nad hlavami a vyhlížely zřejmě hnízda, kam rozmístí svou snůšku.
Za mostkem směrem na Koštice rozvinuli ornitologové sítě a připravili ptáky ke kroužkování. Při kroužkování předvedli charakteristické znaky jednotlivých pěvců, přihlížející tak uviděli dokonce dva krutihlavy, slavíky, sýkory koňadry, pěvušku modrou, cvrčilku zelenou, pěnice černohlavou, hnědokřídlou, pokřovní i slavíkovou, budníčky menší i větší, nádherně vybarveného strnada obecného.
 
 
Na doplnění přehráli ze záznamu ornitologové i hlasy jiných ptáků, kteří se v regionu vyskytují, např. pěnici vlašskou. Porozně naslouchající posluchači se dozvěděli o unikátnosti místního prostředí, vhodného pro život právě např. slavíka (křoviska, remízky a nízké porosty).
 
Závěrem přednášky byl přítomným zadán vědecký úkol - při procházkách k Ohři fotografovat morčáky velké, zejména pokud vyvedou mladé.
 
 
Počasí akci velice přálo, 25 dospělých a 6 dětí se spokojeně vracelo domů nádhernou cestou lemovanou rozkvetlými stromy, obohaceni o nové znalosti a zážitky.
 
Irena Hellerová, Koštice
/*json*/{"map":{"lat":50.40895513434,"lng":13.883972167969,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.428205693863,"lng":13.947143554688,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/