Vysoká škola podnikání může obnovit magisterský program

Ostrava – Ostravská Vysoká škola podnikání může obnovit magisterské studium. Akreditační komise zrušila omezení, kvůli kterému směla tato soukromá vysoká škola učit jen tříleté bakalářské obory. Zhruba patnáct set studentů tak může pokračovat a získat titul inženýr. Škola musela zastavit magisterské studium před dvěma lety, důvodem byl slabý pedagogický tým.

„Vysoká škola podnikání už se v minulosti opakovaně pokoušela o zrušení tohoto opatření a teprve nyní splňuje podmínky, aby mohla uskutečňovat magisterský program,“ informoval tajemník akreditační komise Jiří Smrčka. Vedle posílení pedagogického sboru musela škola navýšit i svou výzkumnou činnost. Proměnou prošel také systém kontroly bakalářských a diplomových prací, škola změnila i rektora.

„Udělali jsme dohody o spolupráci s Vysokou školou báňskou,“ informoval stávající rektor Jiří Cienciala o cestě, kterou škola kvůli akreditaci magisterských oborů podstoupila. Navázala také spolupráci s akademickými pracovníky z Polska a Slovenska. Kolik budou studenti magisterského studia platit, zatím ještě není jasné. Stávající školné vyjde na 30 až 40 tisíc za rok. Vedení VŠP se zatím neobává, že by na to studenti a jejich rodiče neměli dostatek prostředků.

VŠP je největší a nejstarší mimopražská soukromá vysoká škola. V současné době má zhruba 1 500 studentů. Na podzim chce kromě magisterského studia otevřít také nový obor informatika a internet v podnikání.