České vysoké školy potřebují podle odborníků změnu

Ostrava - České vysoké školy potřebují změnu. Pokulhává kvalita absolventů i spolupráce s průmyslovými podniky. A bez ní nelze zajistit konkurenceschopnost této země. O tom, jak situaci zlepšit, jednalo v Ostravě 40 představitelů univerzit a průmyslníků z celé České republiky.

Slabá stránka českých vysokých škol - příliš mnoho absolventů, klesající úroveň vzdělání a téměř žádná praxe, stěžují si průmyslníci. „My potřebujeme, aby studenti byli zapojeni více do toho technického života,“ řekl Jan Rafaj ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Myslím, že podstata je v tom, že jsme poněkud přehnali masovost vysokoškolského vzdělání a že chybí kvalita,“ dodal předseda Krajské hospodářské komory Pavel Bartoš.    

„Začátkem 90. let bylo řečeno, že máme málo vysokoškolsky vzdělaných lidí, což vedlo k tomu, že se otevřely dveře na vysoké školy. Dneska jsme v situaci opačné,“ uvedl rektor VŠB-TU Ostrava Ivo Vondrák.

„Nemyslím si, že vysokoškolských studentů je v Česku hodně, pořád je to daleko menší část, než mají vyspělé evropské země,“ oponuje rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř.

Evropská unie má v této oblasti jeden cíl, a to, že v roce 2020 chce mít 40 procent vysokoškolsky vzdělaných třicátníků. Jsou vysoké školy v krizi nebo ne? Odpověď hledali akademici s průmyslníky u kulatého stolu. „Já si myslím, že ta krize tady je. Především finanční. Chybí nám zdroje na financování výuky, chybí nám zdroje na financování vědy a výzkumu,“ tvrdí rektor VŠB-TU Ostrava Ivo Vondrák. Na vysokoškoláky jsou přitom celosvětově kladeny stále větší nároky. České vysoké školy už také nejsou na předních příčkách mezinárodního hodnocení.

Nejvíce vysokoškoláků má Lucembursko a Dánsko. Držitelem diplomu je skoro polovina jejich obyvatel.