Olomouc hledá majitele Jihoslovanského mauzolea

Olomouc - Olomouc hledá majitele jihoslovanského mauzolea v Bezručových sadech. Památník, ve kterém jsou uloženy ostatky více než tisícovky jugoslávských vojáků, kdysi patřil Království Jugoslávie. Jeho nástupnické státy se ale o stavbu nezajímaly. Zdevastovaný objekt je přitom už léta ostudou parku v centru města. Radnice ho proto chce opravit.

Mauzoleum, kam byly uloženy ostatky jugoslávských vojáků, kteří během první světové války padli na našem území, vybudovala v olomouckých Bezručových sadech v roce 1926 Československo – jihoslovanská liga. Na umělém pahorku vyrostla jedenáct metrů vysoká kaple s kopulí a předsíní, kterou podpíralo deset dórských sloupů. „Mohlo jít o symbolické gesto, které souvisí s vlnou všeslovanské vzájemnosti, která v období Rakousko-Uherského státu a v období kolem 1. světové války dospívala do vrcholu,“ myslí si historik Jakub Potůček. Stavba ale brzy začala chátrat. Dnes je narušená statika schodiště a byzantské obrazy i celou kapli pokrývá graffiti. Vchod do krypty musel být zazděn, protože ho vandalové několikrát vypáčili. „Ostatky vojáků byly rozházené po mauzoleu,“ uvedla mluvčí Magistrátu města Olomouc Jana Doleželová.

Video Reportáž Evy Knajblové
video

Reportáž Evy Knajblové

 

Radnice, která chce památník opravit, už léta jedná s nástupnickými státy bývalé Jugoslávie. Marně. Teď proto zvolila radikální řešení. „Prohlásili jsme tuto nemovitost za opuštěnou. Výzva je vyvěšena na úřední desce magistrátu a pokud do šesti měsíců někdo nedoloží vlastnictví k této nemovitosti, přejde památník jihoslovanských vojáků do vlastnictví Statutárního města Olomouce,“ vyjádřil se náměstek primátora Ladislav Šnevajs. Pokud radnice získá mauzoleum do svého majetku, zrekonstruuje v první řadě fasádu, střechu a vstupní prostor. Celý památník chce magistrát opravit nejpozději do tří let.