Dětský den v Košticích

Tradiční Den dětí je vyhledáván dětmi z Koštic i širokého okolí. Některé děti již svůj svátek oslavily den předem v koštickém kostele při svém báječném vystoupení. Hlavní oslava Dne dětí, tentokrát pod heslem Koštická zoo, byla v sobotu 2. června.

V sobotu 2. 6. se všichni sešli na koštickém ostrově, kde byly děti podrobeny náročným úkolům, např. skákat v pytli jako klokan, lovit ryby, skákat jako zajíc, prolézat opičí dráhu, jako slon s chobotem srazit láhve plné vody (místo chobotu příruční hasičská stříkačka), skolit škodnou, přelézt po kladině nad bažinou plnou krokodýlů, plazit se jako had atd.

Nechyběl živý had - užovka červená, kterou si někteří odvážlivci dali za krk. Po splnění všech úkolů dostali všichni pěkné odměny a byli pozváni na pouť, která se koná ve dnech 16. a 17. 6. 2012.

Irena Hellerová, Koštice

/*json*/{"map":{"lat":50.38531875417,"lng":13.873672485352,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.406329451863,"lng":13.949890136719,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/