V Africe se prodávají nevěsty za slepice

KwaCele – V jihoafrickém KwaCele žijí ženy a dívky, které mohou být jako nevěsty prodány třeba za slepici. V izolované oblasti na východě demokratického státu pořád přetrvává zvyk unášet novomanželky a vyplácet pak rodině odstupné. Největší zájem je o dívky, kterým není ještě ani dvanáct let.

Svatební tradice má jméno ukuthwala, což znamená „sebrat“. Muži vyhlédnuté děvče jednoho dne přepadnou a odvlečou do svého domova. Vše probíhá s tichým souhlasem stařešinů vesnice i rodičů nevěsty. Těm nápadník vyplatí „lobolu“, tedy odstupné. „Pak záleží na tom, kolik chtějí zaplatit, protože dívku už mají u sebe. Takže to může být jedna koza, dvě kozy nebo třeba jenom slepice,“ vysvětlila Nombasa Gxuluweová ze Světového hnutí proti AIDS.

Ženich bývá navíc o desítky let starší než unesené dívky. Ty jsou obvykle v dětském věku, a tak je u nich zaručeno panenství. S epidemií AIDS starý zvyk získal ještě obludnější rozměr. „Rozšířil se tady mýtus, že když se HIV pozitivní muž vyspí s dívkou, která je ještě panna, tak se z nemoci může vyléčit,“ podotkla Gxuluweová. Dětské nevěsty tak čeká vlastně znásilnění. Většina z nich se přizpůsobí, jen některé se odváží uprchnout.

Pro takové postavili aktivisté spolu s církví útulek, kde žijí děvčata přísně střežená. Nebezpečí může ale přijít zvenčí, domů se totiž dívky zřejmě už niky nevrátí. Rodiny je podle Gxuluweové považují za nezvladatelné bytosti, které nepřevzaly pravidla svých rodičů a celé komunity. V hornaté oblasti bez elektřiny a tekoucí vody se muži nechtějí tradice vzdát. Diví se, že je ukuthwala podle zákonů Jihoafrické republiky zločin, a jsou rozčílení. Muži v KwaCele neslyší ani na to, že jejich zvyk vede jen k dalšímu šíření viru HIV.