Na Břeclavsku se usídlili vzácní ptáci

Lednice – Zahlédnout kriticky ohrožený druh ptáků mohou v těchto dnech návštěvníci největšího moravského rybníka Nesyt. Objevili se tam totiž ptáci se zvláštním jménem – tenkozobci opační. Důvodem může být překvapivě současný nedostatek vody v některých oblastech.

„Protože bylo málo vody, nepodařilo se po loňském výlovu rybník znovu napustit,“ uvedl Přemysl Heralt ze správy Chráněné krajinné oblasti Pálava. Právě nižší hladina přilákala desítky vzácných ptáků, mezi nimi i tenkozobce. Ti vyhledávají velké bahnité plochy, kde nejsou vysoké rostliny. „V Evropě se mnoho takových míst nevyskytuje, proto je vzácné tyto ptáky spatřit,“ upřesnil Heralt.

První záznamy o tomto druhu se u nás objevují ve čtyřicátých letech minulého století. Od devadesátých let tenkozobci pravidelně přilétají do Českobudějovické pánve. Na jižní Moravě byli k vidění naposledy v roce 2007. Bylo to právě na rybníku Nesyt. „Jednalo se ale o hnízdění po mnoha letech, protože předtím tu byli k vidění v roce 1961,“ řekl Heralt.

Přesný počet tenkozobců v okolí Nesytu nikdo nezná. „Hnízda nehledáme, ale předpokládáme, že je jich devět až jedenáct. Zřejmě se jedná o nejpočetnější hnízdění, které je u nás zaznamenané,“ dodal Heralt.

Své jméno si ptáci vysloužili kvůli dlouhému tenkému zobáku, který mají zahnutý nahoru. „Přizpůsobili se tak sběru potravy. Tenkozobci běhají v mělkých vodách a sbírají různé bezobratlé živočichy. Tvar zobáku jim umožňuje snadněji hledat potravu,“ vysvětlil Přemysl Heralt.

Pozorovatelé by ptáky neměli rušit a měli by se chovat v okolí rybníka co nejtišeji. „Není dobré vstupovat na břehy rybníku. Ptáci to berou jako ohrožení a snaží se hnízdo bránit. Při častém rušení by tak mohli úplně opustit snůšku,“ řekl Heralt.

Kromě tenkozobců jsou v oblasti k vidění i další druhy ptáků. „Jsou tu například vodouši rudonozí, břehouši či dva až tři druhy volavek. Z ornitologického hlediska je Nesyt nyní jedna z nejzajímavějších lokalit v Česku,“ uzavřel Heralt.

Tenkozobec opačný

Je to dlouhokřídlý pták rozšířený v Evropě a v Asii. Je částečně tažný. Většinou migruje do severní Afriky, jižní Evropy nebo jižní Asie. Například ve Španělsku či Anglii, kde je příznivé klima, se vyskytuje celoročně. V České republice pobývá od dubna do září. V posledních letech však hnízdili tenkozobci pravidelně pouze v Českobudějovické pánvi.

Zdroj: www.wikipedie.cz