Blanenští vybírají novou podobu nábřeží

Blansko – Jedna z klíčových odpočinkových zón v Blansku by měla získat novou tvář. Vedení radnice vyhlásilo soutěž o nejlepší projekt na oživení nábřeží řeky Svitavy. Porotcům se sešla šestice návrhů, tři z nich postoupily do finále. Ten nejlepší nyní mohou vybírat samotní blanenští obyvatelé.

Blanenské nábřeží už dříve upravili vodohospodáři, následně na něm město vybudovalo cyklostezku spojující sever a jih města. Obyvatelům však vadí nedostatek mobiliáře a celkově malá atraktivita klidného prostoru u páteře města Blanska – řeky Svitavy.

Komisi složenou z řad odborníků a zástupců města nejvíce oslovil projekt studentek zahradní architektury z Lednice. „Náš návrh je určen pro všechny věkové skupiny. Inspirací nám byla historie města, které proslulo strojírenskou výrobou,“ poznamenala k návrhu jedna ze studentek Pavlína Šťastná. V návrhu pracují zejména s kovem, který se postupně mění od leštěného až po zkorodovaný. „Dokázaly vytvořit místo pro zastavení návštěvníků této lokality. Propojení není utvářeno jenom pomocí stávající cyklotrasy, ale jsou tady i příčné směry a poměrně jednoduchým chodníkem je zpřístupňována břehová hrana,“ komentoval návrh jeden z porotců architekt Jiří Kouřil.

O konečné podobě nábřeží mohou hlasovat obyvatelé prostřednictvím anketních lístků do 25. června. Starosta Blanska Lubomír Toufar (ČSSD) počítá s tím, že vítězný návrh bude po nezbytných úpravách realizován. „Zpracování návrhů do projektové dokumentace by mohlo proběhnout v příštím roce a realizace by mohla navazovat v tom následujícím. Předpokládám, že k ní dojde v roce 2014,“ řekl Toufar a zároveň připustil, že v městském rozpočtu na příští rok s částkou na projekt počítají.