Prázdninové cestování v Brně ztíží několik výluk

Brno - Cestující městskou hromadnou dopravu se budou muset o prázdninách obrnit trpělivostí. Čekají je změny v dopravě hned na třech místech Brna. Zřejmě tou největší komplikací bude dlouho avizovaná úprava Mendlova náměstí. To je důležitým dopravním uzlem, přes který jezdí páteřní tramvajová linka číslo 1.

Rekonstrukce tramvajového trojúhelníku na Mendlově náměstí

Mendlovo náměstí se začne opravovat na začátku července. Při rekonstrukci dojde ke kompletní výměně tzv. kolejového trojúhelníku a změní se geometrie kolejí, což umožní bezkolizní jízdu všech typů tramvají. Po celou dobu výluky nebudou přes Mendlovo náměstí tramvaje jezdit. Ze všech směrů však tramvaje k uzlu přijedou a nebude třeba zavádět speciální náhradní autobusovou dopravu. Bude také přerušena důležitá spojnice mezi centrem města a vozovnou Pisárky. Proto bude významná část výpravy tramvají převedena na vozovnu v Medlánkách.

Výluka na Mendelově náměstí
Zdroj: ČT Brno

Rekonstrukce kolejí na ulici Dornych

Na ulici Dornych v úseku Úzká – Zvonařka technický stav kolejového svršku způsobuje zpomalení dopravy. Dvacetikilometrová rychlost, kterou smějí tramvaje jet, negativně ovlivňuje kromě tramvajové dopravy i silniční, která vede po stejné ulici. Opravy budou trvat od 30. července do konce srpna.

Rekonstrukce Pálavského náměstí 

Od 30. července do konce srpna budou čekat komplikace i na cestující směřující k Pálavskému náměstí. Bude tam pokračovat druhá etapa rekonstrukce, která obsáhne severní část náměstí a komunikaci spojující Pálavské náměstí s ulicí Žarošickou.

Změny vedení linek v době prázdnin

Linka 1 bude v úseku Nové sady – Vozovna Komín obousměrně odkloněna ulicemi Husovou, Veveří, Minskou a Horovou.

Do trasy linky 2 bude vložena dočasná provizorní zastávka Mendlovo náměstí (na ulici Václavská před křižovatkou s Křížovou ulicí).

Linky 3 a 11 budou ve směru od Lesné a Staré osady z České odkloněny ulicemi Husovou a Pekařskou do smyčky Mendlovo náměstí. Na ulici Pekařská nahradí odkloněné linky 5 a 6, na trase do Bystrce jsou naopak nahrazeny odkloněnou linkou 1.

Linky 5 a 6 budou v úseku Česká – Poříčí odkloněny ulicemi Rašínova, Masarykova, Nádražní, Hybešova a Václavská. Na Václavské také obslouží provizorní zastávku Mendlovo náměstí. Linka 5 bude navíc všemi spoji trvale vedena v celé trase až na Ústřední hřbitov.

Linka x1 pojede z Mendlova náměstí, z úvrati v ulici Veletržní přes Pisárky, Vozovnu Komín, Zoologickou zahradu do smyčky Rakovecká. Bude obsluhována obousměrnými vozy KT8.

Tramvajová linka 9 bude po dobu výluky ukončena na provizorní úvrati v zastávce Úzká a bude obsluhována vozy KT8.

Tramvajová linka 12 bude dočasně mimo provoz a bude nahrazena novými spoji linky 13 (zdvojení intervalu) v trase Technologický park – Geislerova.

Náhradní dopravu ve vyřazeném úseku zajistí stávající autobusové linky 40, 48, 63, 67 doplněné o náhradní autobusovou linku x12 v trase Úzká – Autobusové nádraží / Zvonařka – Železniční – Konopná – Komárov – Hněvkovského / Kšírova – Horní Heršpice. V centru pojede linka x12 shodně s linkami 40, 48, 63 přes zastávky Úzká u Tesca.

Autobusové linky 40, 48, 63, 67, 95, x12 pojedou obousměrně ulicí Plotní, bez obsluhy tak budou zastávky Kovářská a Svatopetrská. Náhradou bude zřízena párová zastávka Železniční i ve směru do centra a všechny autobusové linky budou zastavovat také na zastávce Konopná.

Autobusové linky 47, 49, 77, 94 objedou ve směru na Úzkou uzavřený úsek ulicemi Zvonařka a Plotní.

Autobusové linky 51, 60, 61 budou ukončeny na provizorní zastávce Zvonařka v ulici Plotní.

Autobusová linka 76 se vyhne dotčené oblasti jízdou ulicí Křenovou.

Trolejbusové linky 25 a 26 budou ukončeny na Staré osadě a linka 27 bude mimo provoz. Náhradní dopravu zajistí kloubové autobusy na výlukové lince x27, jejíž trasa bude v oblasti Vinohrad upravena.

Autobusy pojedou ze Staré osady po trase trolejbusů až k zastávce Prušánecká a dále přes zastávky Mikulovská a Růženin dvůr závlekem na Novolíšeňskou, odtud zpět po trase trolejbusů na Pálavské náměstí, kde trasa výlukové linky x27 skončí.

Výlukou budou dotčeny také trasy linek 82 a 99.


Tramvajové linky v centru Brna
Zdroj: DPMB