Sokolové se představili na Masarykově náměstí v Ostravě

Ostrava - Sokolové z Moravskoslezského kraje si zacvičili v Ostravě. V rámci oslav 150. výročí založení spolku Sokol se na Masarykově náměstí představily sportovní gymnastky nebo mladí zápasníci. Vyvrcholením oslav bude 15. všesokolský slet v Praze.

Na nedostatek členů si Česká obec sokolská stěžovat nemůže. To, co jí ale chybí, jsou peníze. Majetek, který Sokolové získali po revoluci zpět do svých rukou, je ve špatném stavu a sokolovny jim začínají padat na hlavu. „Veškeré finanční prostředky vynakládáme na přípravu reprezentantů a sportovní aktivity a už nemáme dostatek prostředků na údržbu a provoz,“ postěžoval si člen předsednictva Petr Szalacsi.

Sokolové teď dolaďují poslední detaily na 15. všesokolský slet. Připravovat se na něj začali už před 4 roky. Nacvičené skladby na celorepublikovou přehlídku předvedou moravskoslezští Sokolové už tuto neděli, a to v rámci 2. krajského sokolského sletu na Tyršově náměstí v Opavě.

Video Reportáž Alexandry Přečkové
video

Reportáž Alexandry Přečkové