Bzenecký les se začíná znovu zelenat

Bzenec - Měsíc po ničivém požáru se dnes vrátili na místo hasiči, aby si převzali vyznamenání za likvidaci dosud nejrozsáhlejšího lesního požáru. Pamětní medaile dostali zejména dobrovolní hasiči, kteří nepřetržitě zasahovali proti ohni několik dní. Pro mnohé z nich to byl nejničivější požár, jaký dosud zažili. Chvílemi jim šlo doslova o život – například když vítr hnal rozfoukané plameny směrem na požárníky, museli nechat techniku na místě a utíkat od plamenů. I když les působí jako velké ohniště, začíná se do něj postupně vracet život.

„Po měsíci vypadá spáleniště mnohem lépe,“ říká redaktorka Barbora Lukšová, která strávila s hasiči v lese několik dní. Les, v němž hořelo, je už místy porostlý trávou a na zemi se opět pohybuje hmyz. Horší situace je ale se stromy. Ty začínají postupně osychat a opadává z nich jehličí. Lesníci mají v plánu zahájit kácení stromů na podzim. Na jaře pak na jejich místo vysázejí 1,5 miliónu mladých sazenic.

Video Myslivec Antonín Čajka
video

Myslivec Antonín Čajka

Příčina požáru zatím není ještě známa. Hasičští vyšetřovatelé budou hledat odpověď na otázku, proč požár vznikl, zřejmě ještě několik měsíců. Už vyslechli některé svědky, zatím ale nemají konkrétní výsledky.

Na místo požáru se po měsíci vrátila redaktorka Barbora Lukšová

Když jsme před měsícem procházeli zčernalým spáleništěm, připomínaly ohořelé stromy a tráva měsíční krajinu. Všude bylo nepřirozené ticho a ze země stále sálalo teplo. I když uplynulo teprve třicet dní, příroda na spáleništi bojuje. Části zčernalé země už pokrývají drobné trsy trávy a v lese je opět místo štiplavého kouře cítit vůně borovic a smůly. Suchými korunami ohořelých stromů se opět nese ptačí zpěv. Bude však trvat několik desítek let, než krajina na Moravské Sahaře bude vypadat jako před požárem. Stromy, jež jsou i jen lehce ožehnuté, pomalu usychají . Země je tak pokryta zlatým jehličím, které při každém kroku křupe pod nohama. I do těchto stromů se však během několika málo měsíců zaříznou pily.


Požár v bzeneckém lese vzplál za dosud nezjištěných příčin 24. května. Jeho likvidace trvala téměř týden. Práci totiž hasičům komplikoval silný vítr, a tak se plameny v suchém porostu nedařilo dlouho uhasit. V prostoru takzvané Moravské Sahary oheň zasáhl celkem 174 hektarů borového lesa a způsobil škodu ve výši asi 30 miliónů korun. Jen 10 miliónů si vyžádal zásah hasičů. Těch se u Bzence vystřídalo více než 1500. U požáru totiž zasahovaly jednotky z celé republiky, a dokonce přijelo na pomoc i 10 jednotek hasičů ze Slovenska.

Hasiči při boji s ohněm spotřebovali 21 miliónů litrů vody. Tu si díky nepřístupnému terénu přiváděli speciálními až 6 kilometrů dlouhými hadicemi z řeky Moravy. Těmito hadicemi proteklo za minutu tolik vody, jako se vejde do 10 velkých cisteren. Vlastník lesa, tedy Lesy České republiky, musí nyní do dvou let spálenou plochu nově zalesnit. Lesníci předpokládají, že budou muset zasaženou plochu celou vymýtit a nově ji osadit. I když se v lokalitě zasažené ohněm vyskytují převážně borovice, mají Lesy ČR v plánu mezi ně zasadit i listnaté stromy, aby se předešlo dalšímu podobně rozsáhlému požáru. V současnosti probíhá průzkum lesa. Určuje se, které stromy půjdou k zemi, a vyhotovuje se také plán na obnovu lokality.