Ve Zdislavicích proběhne slavnostní vyřazení deváťáků

V pátek 29. června čeká žáky vysvědčení a slavnostní zakončení školního roku. Mezi tradiční ceremonie ve Zdislavicích na Benešovsku patří rozloučení se s dívkami a chlapci z deváté třídy - slavnostní vyřazení deváťáků. Nejstarší děti totiž základní školu opouštějí, po prázdninách se rozjedou do středních škol a učilišť, do nových kolektivů a pod působení jiných pedagogických sborů.

Zdroj: ČT24 Autor: foto - archiv ZŠ a MŠ Zdislavice

Jak probíhá slavnostní vyřazení deváťáků a konec školního roku ve Zdislavicích, přibližuje ředitelka tamní ZŠ a MŠ Mgr. Irena Králová: „Na školním dvoře se sejde celá škola a jako hosté se účastní i zástupci městyse - starosta Bc. Pavel Bouček a místostarosta Antonín Žák. Ve slavnostní atmosféře, podpořené vidinou “pár dní volna", se předávají žákům diplomy a ocenění, které získali v průběhu roku. Třídní učitelé vyhodnocují nejaktivnější žáky a předávají jim drobné dárky a pamětní listy.

Po tomto společném setkání odchází 9. ročník s třídní učitelkou a vedením školy do zasedací síně Úřadu městyse Zdislavice. Zde se znovu setkají s nejvyššími představiteli městyse a začíná slavnostní vyřazení 9. ročníku.

Žáci se usadí do připravených židlí a napjatě očekávají, co se bude dít, po očku přitom sledují slavnostně vyzdobený stůl, na kterém je vyrovnáno vysvědčení, pamětní listy a dárky od zřizovatele – krásné fotoročenky a pouzdro s psacími potřebami. Následuje několik slov od ředitelky školy, třídní učitelky a pana starosty. Při promluvách se žáci tváří vážně, jako by opravdu chápali, že se jim odchodem na střední školu změní život a nastanou nové, pro ně zatím neznámé starosti.

Celé vyřazení končí předáním posledního vysvědčení ze základní školy, potřepáním ruky, ještě se pošeptá pár slov, pro každého jiných, a odchází se zpět do školy. Vážní deváťáci se rázem promění v děti, které se těší na to, jak „vypadnou“ ze školy a patřičně to společně oslaví,“ s úsměvem dodává ředitelka Základní školy a mateřské školy Zdislavice Mgr. Irena Králová.

Ještě nedávno, minulý víkend (24. 6.2012) o zdislavické pouti, mohli absolventi, současní žáci a ostatní zájemci vidět obsáhlou a za srdce beroucí výstavu Škola ve Zdislavicích. Expozice měla místo na úřadě městyse; její autor, pan Bedřich Švejda, osobně uvítal každého návštěvníka. O výstavu byl obrovský zájem, zavzpomínat a připomenout si významné osobnosti tamních učitelů přišly desítky lidí včetně dětí ze školy.

Eva Vrzalová, Mikroregion Český smaragd

/*json*/{"map":{"lat":49.696950113578,"lng":14.943466186523,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.68895487887,"lng":14.976596832275,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/