Exekuce jako dárek k osmnáctinám – stačí nezaplatit pokutu

Praha - Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš, říká staré české přísloví. A protože naše Poradna je ekonomická, budeme – jak jinak – aplikovat toto přísloví na peníze, přesněji řečeno na dluhy. Dluhy je třeba platit, a to už i v dětství. Nejde přitom jen o vracení vypůjčených skleněných kuliček, ale například o zaplacení pokuty za černou jízdu v tramvaji. Rozhodně nemůžeme spoléhat na to, že nám pokuta projde, protože nám přece ještě nebylo patnáct a nikdo nás žalovat nemůže. Protože k osmnáctinám nám jako dáreček může přijít rozhodnutí o exekuci. A že se to opravdu stává, o tom svědčí dotaz čtenářky Poradny portálu ČT24.

„Student ještě v době své nezletilosti nezaplatil pokutu dopravnímu podniku za černou jízdu a ani rodiče problém neřešili. Dnes je proti němu vedena exekuce ve výši čtyřiceti tisíc. Je řešením oddlužení, takzvaný osobní bankrot?“ ptá se čtenářka.


Protože jsou rodiče ze zákona odpovědní za své děti, mohlo by se zdát, že jsou automaticky povinní platit taky jejich dluhy. To je ale podle právníků chyba lávky. Na dotazy portálu ČT24 odpovídal advokát Pavel Nastis. „Podle zákona o rodině platí, že rodiče zastupují své děti při právních úkonech, ke kterým není dítě plně způsobilé. To je typicky například placení pokut. Rodiče jsou dále povinni spravovat jmění dítěte s péčí řádného hospodáře. To znamená, že pokud má dítě svůj majetek, který například zdědilo po prarodičích, jsou rodiče povinni z něj tyto závazky platit. Nikde ale není napsáno, že rodiče jsou povinni platit dluhy svých dětí. Jedinou výjimkou, kdy za dluhy odpovídají, je náhrada za škodu, kterou dítě způsobilo,“ popsal advokát.

Většina dětí asi to, že je v tramvaji chytnul revizor, doma vůbec nepřizná. Neměl by dopravní podnik o pokutě, tedy o dluhu, rodiče informovat?

PN: Nikde není napsáno, že věřitel, tedy v tomto případě dopravní podnik, by měl povinnost informovat rodiče o tom, že jejich dětem vznikl nějaký závazek. Může se proto stát, že dítě, když dosáhne zletilosti, je postiženo exekucí, kterou jsou vymáhány dávno zapomenuté dluhy. Velmi často se dluhy týkají také například poplatků za odvoz komunálního odpadu, které za dítě rodiče neplatili.

Není dluh již promlčen?

PN: Promlčení upravuje § 113 občanského zákoníku, podle kterého promlčení neskončí, dokud neuplyne rok od doby, kdy dítě dosáhne zletilosti. Tedy ještě jeden rok po dosažení zletilosti může věřitel zahájit soudní řízení a domáhat se svého nároku, poté jej může vymáhat exekučně.

Může student, který nemá na splácení dluhů, jít do takzvaného osobního bankrotu neboli oddlužení?

PN: Do oddlužení může jít dlužník pouze tehdy, pokud jsou splněny zákonné podmínky, tedy zejména, že má více věřitelů (nestačí mít tedy jen jednoho věřitele), dluhy nejsou z podnikání a že má takový příjem, že je pravděpodobné, že bude schopen během pěti let splatit alespoň třicet procent svých dluhů plus odměnu insolvenčnímu správci. Navíc ale dlužníkovi po dobu tohoto splácení musí zůstat částka na jeho živobytí. Ta částka je různá podle počtu vyživovaných osob, je to docela složitý výpočet, ale orientačně se dá říci, že dlužníkovi musí měsíčně zůstat kolem osmi tisíc korun. Jinými slovy, oddlužení rozhodně není pro lidi bez příjmů, ale spíše, řekněme, pro střední vrstvy.

Jak by tedy měl student z dotazu čtenářky portálu ČT24 postupovat?

PN: Pokud je pohledávka již vymáhána exekučně, pak tady opravdu už není co poradit, nezbývá než celý dluh zaplatit, a to co nejdříve, protože dluh samozřejmě narůstá o úroky z prodlení. Navíc pokud by se dluh nesplácel, může exekutor přistoupit k zabavení majetku. Je vhodné dohodnout se s exekutorem na splátkách a je nutné splátkový kalendář dodržovat. Je však třeba počítat s tím, že exekutor dlužníkovi takzvaně obstaví jeho majetek, bankovní účty, nemovitosti apod. A pokud dlužník nebude dluh splácet, může exekutor také přistoupit k prodeji majetku.