Unikátní tomograf odhalí praskliny v řádu mikrometrů

Brno - I ty úplně nejmenší vady materiálu, jinými metodami nezobrazitelné, bude možné odhalit pomocí nové mikrotomografické stanice v brněnském CEITECu. Drobné praskliny, které by mohly ohrozit například provoz dopravního letadla nebo způsobit nepřesnost usazení zubního implantátu v čelisti, odhalí přístroj s obrovskou přesností. Žádné jiné zařízení v České republice zatím není schopno změřit vzorky takové velikosti jako nový mikrotomograf v laboratořích CEITEC. Přístroj umožňuje nahlížet do vnitřní struktury věcí, aniž by bylo nutné je rozřezat či porušit.

Díky možnosti nahlížet dovnitř věcí, aniž by došlo k jejich porušení, zaujímá tomografie přední místo zejména v lékařské diagnostice. Nový mikrotomograf v laboratořích CEITEC v Brně však nabídne mnohem pestřejší využití. „Půjde zejména o materiálové a strojní inženýrství, stavebnictví, ale i archeologii nebo forenzní inženýrství. Prostě všude, kde je třeba informace o vnitřním složení objektu,“ řekl vedoucí výzkumné skupiny rentgenové mikro a nanotomografie Jozef Kaiser. Vědci za první týden provozu už na tomografu zkoumali staré obrazy, intarze nebo část čerpadla plynového kotle. Dnes mají v hledáčku zkamenělou mouchu v jantaru. 

K čemu bude přístroj sloužit?

Konstruktéři kloubních náhrad mohou sledovat vzájemné působení implantátu a kostní tkáně, a tím zvýšit životnost umělého kloubu. Ve strojírenství je možné zviditelnit vnitřní trhliny a bubliny v odlitcích, jejich odstraněním se například zvýší spolehlivost motoru. Je také možné zobrazit deformace složitých dílů lisovaných z plastu, a zlepšit tak světelnou stopu reflektoru v autě. Archeologové mohou zkoumat stav nebo rozsah poškození vzácných předmětů. Paleontologové mohou hledat příbuznost vymřelých druhů na základě tvarové podobnosti jejich kostí nebo z nich rovnou vytvářet virtuální knihovny, a zpřístupnit tak vzácné nálezy široké veřejnosti.


Mikrotomografická stanice za 18,5 milionu korun, kterou zaplatila Evropská unie, bude sloužit i pro komerční účely. České firmy budou moci využít toto jediné zařízení v republice pro svůj vlastní výzkum a vývoj. Vedení střediska CEITEC očekává o přístroj velký zájem, a to nejen od českých firem. „Ani v zahraničí se nejedná o běžné vybavení univerzitních či průmyslových laboratoří,“ potvrdil ředitel CEITECu Radimír Vrba. „Předpokládáme, že právě firmy, kterým se zatím nevyplatí investovat miliony do podobného vlastního přístroje a do vlastní kvalitní obsluhy, budou mít o naše služby smluvního výzkumu a vývoje zájem mezi prvními,“ dodal Vrba. 

Video Vstup Zuzany Janákové s vedoucím výzkumu Jozefem Kaiserem
video

Vstup Zuzany Janákové s vedoucím výzkumu Jozefem Kaiserem

Tomograf je vybaven dvěma zdroji rentgenového záření, mikrofokusem pro studium větších předmětů s rozměry desítek centimetrů a nanofokusem pro analýzu vzorků se submikrometrovým rozlišením. Svým výkonem se řadí mezi poslední dostupnou světovou technologii. „Přidanou hodnotou našeho už tak výkonného mikrotomografu jsou špičkoví odborníci. Kromě toho, že naše vědecké pracoviště pořídí unikátní analytické zařízení, může spoléhat i na ostatní odborné kolegy v rámci CEITECu,“ chválil Kaiser.

CEITEC – Středoevropský technologický institut

CEITECCEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií. Jeho hlavním posláním má být vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky. CEITEC vznikl ze společného projektu 6 nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných institucí: Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR. Celkový rozpočet centra je 5,2 miliardy korun.