V řece Hloučele umírají kvůli nedostatku vody ryby

Olomouc - V říčce Hloučele, která vytéká z vypuštěné Plumlovské přehrady, umírají podle prostějovských obyvatel ryby. Nemají prý potřebný prostor a kyslík. Rybáři jsou ale bezradní. Odlov malých ryb je podle nich téměř nemožný. Povodí Moravy navíc už dvakrát posunulo datum napouštění vodního díla.

Na podzim roku 2009 se rybáři na vypouštění Plumlovské přehrady připravili. Spolu s dobrovolníky sesbírali více než 19 000 škeblí a odlovili 190 metráků ryb. Záchrannému převozu živočichů se nevyhnula ani říčka Hloučela. Za tři roky od vypuštění Plumlova v ní ovšem vyrostly nové ryby, které se v mělké vodě dusí. „Tam už vůbec neteče voda, jsou tam jen kaluže a jedna ta kaluž jako by se skoro vařila,“ popisuje jeden z místních obyvatel. Lidé se proto snaží zachraňovat živočichy na vlastní pěst. Pomoci nemohou ani rybáři. Ti monitorují stav na Hloučele každý týden několikrát. S odlovem ryb čekají na vhodný čas. Práci jim komplikují i neustálé změny termínu napouštění přehrady. „My nemáme zarybňovací plán od té doby, co se zlovila ta přehrada, nikdo neví, kdy poteče voda,“ říká hospodář Moravského rybářského svazu Prostějov Pavel Kosek.

Video Reportáž Moniky Bezuchové
video

Reportáž Moniky Bezuchové

Nedostatek vody může životu v Hloučele paradoxně pomoci. Z vyschlého koryta bude alespoň možné vysbírat všechen odpad, co se tu za dlouhé roky nashromáždil. Podle rybářů se situace uklidní až ve chvíli, kdy bude Hloučelu opět stabilně zásobovat voda z přehrady. Do té doby budou ryby v mělkých tůňkách sloužit tak akorát jako potrava pro ledňáčky, kteří sem zalétají z horního toku.