Unie ví, co vadí podnikatelům

Evropská komise zjišťuje, které právní předpisy nejvíce zatěžují podnikatele a firmy v jednotlivých zemích. Do dotazníkového průzkumu, který má přispět k omezení byrokracie, se zapojili i podnikatelé z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Kritizovali hlavně daňové zákony a zákoník práce.

Podnikatelé si stěžují, že velké firmy mají výhody, na které ty malé nedosáhnou, například investiční pobídky. Ale i velkým firmám se některé zákony nelíbí. Jako brzdu svého rozvoje označily firmy nejčastěji zákony, které upravují zaměstnávání a daně. Krajská hospodářská komora MS kraje uvádí, že z oblasti daní je největším problémem DPH a daň z příjmů. Tato zátěž se projevuje jak po finanční stránce, tak na administrativní úrovni.

Radovan Burkovič, jednatel Job-centra Ostrava dodává: „Nejvíce nás trápí předpisy, které vyplývají ze zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, daní a této problematiky.“

Video Reportáž Jany Dronské
video

Reportáž Jany Dronské

Firmy také kritizují, že zatímco Evropa se snaží legislativní zátěž snižovat, Česká republika jde opačným směrem.