Generální pardon pro dlužníky

Radnice Moravské Ostravy a Přívozu vyhlásila tzv. generální pardon pro dlužníky. Obyvatelům městské části, kteří dluží třeba za nájem, tak radnice může jednorázově prominout poplatky nebo úroky z prodlení. Podmínkou ale je, že hříšníci musí svůj dluh splatit do půlky prosince.

Petra Bernfeldová , místostarostka MěO Moravská Ostrava a Přívoz, upřesnila, jak je to s úhradou dluhu: „Buď ten dlužník tento dluh musí uhradit do 21. 12. tohoto roku, nebo to tohoto termínu musí s naším městským obvodem uzavřít dohodu o splátkách tohoto dluhu.“

Radnice zprávu o prominutí penále zveřejnila na webu a ve svém měsíčníku. Obyvatele vyloučených lokalit chce navíc informovat i osobně.

Prodej pohledávek radnice není podle Svazu měst a obcí nic neobvyklého. Často je to i jediná možnost, jak peníze z dluhů získat zpět. Pokud dlužníci nabídky radnice nevyužijí, hrozí jim, že jejich dluhy se všemi poplatky bude vymáhat soukromá firma.

Video Reportáž Alexandry Přečkové
video

Reportáž Alexandry Přečkové

Ke konci loňského roku evidoval městský obvod dluhy přes 241 milionů korun, z toho více než polovina je už po lhůtě splatnosti. Největší dluhy má radnice za nájemné.