Pryč s dráty i rotami. Ochránci stále odstraňují armádní vybavení

Pálava/Podyjí - Správci Chráněné krajinné oblasti Pálava nechali zbourat tři vojenské budovy u Milovického lesa. Zchátralé budovy ležely v evropsky významné lokalitě Natura 2000 a hyzdily okolí míst, kam míří řada turistů. Bourání nevyužívaných armádních budov a odstraňování drátů zaměstnává také ochránce přírody v Národním parku Podyjí.

Až do roku 2005 cvičili vojáci bojové taktiky na ploše několika desítek hektarů Milovického lesa na Pálavě. Trojici vybydlených objektů teď vedení CHKO Pálava nechalo srovnat se zemí. „Objekty byly různorodé. Nejmenší byl terénní záchod, sociální zařízení. Pak zde byla velká učebna pro výuku teorie a ještě řídicí věž, která byla vysoká několik metrů. Z té velitelé sledovali, jak vojáci bojovali,“ popsal zbourané budovy zástupce vedoucího CHKO Pálava Jiří Matuška.

Potřebných 800 tisíc korun na demolici objektu získalo vedení CHKO z dotací. Se stržením budov pospíchalo. „Objekty ve skutečnosti nevadily přírodě kromě vzhledu, ale hrozilo, že se do nich budou stahovat různé živly a že se v nich bude ukládat nebezpečný odpad. Proto si myslíme, že je lepší, když tyto prvky z krajiny zmizí a nebudou lákat k takové činnosti,“ zhodnotil Matuška.

Žádné další úpravy správci neplánují. Počítají s tím, že teď už si příroda poradí sama. Na Pálavě to ale nejsou jediné opuštěné vojenské objekty. I ty se postupně proměňují – třeba ruční střelnici na Mušlově získal soukromý investor, který ji teď přestavuje.

Demolice nepoužívaných vojenských budov začala na Pálavě už před osmi lety. Tehdy na vrch Děvín vystoupal bagr, který tři nepotřebné stavby strhl. Kvůli ochraně přírody to byl jediný stroj, který se do prací zapojil. Tři stovky tun stavební suti odklízel ve speciálních kontejnerech vrtulník. Postupně je odnášel po dvou tunách. Právě kvůli helikoptéře se likvidace prodražila, její provoz stojí na hodinu desítky tisíc korun. Po budovách zůstaly v zemi jen základy, které rychle obrostla zeleň.

Dědictví komunismu se i dvacet let po revoluci zbavuje NP Podyjí

Kilometry ostnatých drátů skrytých v lese i ruiny rot a dalších vojenských budov. Také v Národním parku Podyjí je přítomnost armády dodnes zřejmá. „Zbytky ostnatých drátů naši strážci i brigádníci každoročně uklízejí. Hodně je od toho bolí ruce, vytahali už několik metráků železných a drátěných věcí. Dá se říct, že turista nic nevidí, ale v lesích je toho ještě hodně,“ zhodnotil stav pracovník Správy NP Podyjí Jan Kos.

Po pohraniční stráži zůstaly správcům parku dvě budovy. Rotu v Podmolí se podařilo zrekonstruovat a teď tam sídlí Lesní správa parku. Druhý areál v Podmýčích čeká podobný osud jako pálavské stavby. „Tento objekt žádné využití nemá ani pro Podyjí, ani pro turisty. Lesní hospodáři využívají jen jednu budovu a zpevněné plochy. Nepotřebné čtyři pětiny areálu zlikvidujeme,“ řekl Kos.

Objekt v Podmýčích chce nechat Správa NP Podyjí strhnout
Zdroj: ČT Brno

Pracovník Správy NP Podyjí Jan Kos

„Řekl bych, že přírodě zchátralé vojenské objekty až tak nevadí, ale dělá to tady ostudu. Lidé poukazují na jejich zchátralost a neutěšený stav. My jako ochránci přírody bychom měli dbát i na ochranu krajinného rázu, z tohoto důvodu bychom měli objekty udržovat v patřičném stavu.“


Park už připravuje projekt na odstranění budov, podle odhadů se cena za demolici a odvoz stavební suti vyšplhá na několik milionů korun.