V Hlučíně otevřeli chráněné bydlení

Hlučín - 10 žen s mentálním postižením má nový domov v chráněném bydlení v Hlučíně. Moravskoslezský kraj zaplatil za jeho vybudování 6,5 milionu korun. Mnohé z ubytovaných žen žily v ústavech od svého dětství. Teď mají k dispozici byty, ve kterých mohou žít podle svých představ.

Život se s nimi nemazlil. V nejrůznějších ústavech žily mnohé z nich i 25 let. Teď ženám svitla naděje na svobodný život mimo ústav ohraničený plotem. „Už samotná stigmatizace toho, že žijí někde za branou, byť je ta brána otevřená, je pro ně velice deprimující,“ myslí si ředitelka krajského zařízení Fontána Jiřina Frejková. Chráněné bydlení vše vynahradí. Otevře jim cestu ke svobodě, ale také ke zodpovědnosti za svá rozhodnutí. Nejdůležitějším znakem chráněného bydlení není ochrana před nástrahami života, ale právě naopak podpora na cestě k samostatnosti a nezávislosti. Má i tu výhodu, že ženy mohou žít ve městě, ve kterém vyrůstaly. Všechny jsou zdravotně postižené. „Jsme rádi, že se nám toto chráněné bydlení podařilo otevřít, protože stále je v regionu Hlučínska míst v této službě málo,“ uvedla vedoucí chráněných dílen Lucie Habiballa. Pokud se klientky naučí nespoléhat se na pomoc okolí, čeká je v budoucnu život ve vlastních bytech.

Video Reportáž Drahomíry Račákové
video

Reportáž Drahomíry Račákové