Návštěva cizinců v koštickém muzeu

V soboru 18. srpna navštívil koštické vesnické muzeum lounský starosta Radek Šabata, aby spolu s místostarostkou Editou Hořejší ukázali expozici venkovského života delegaci spřátelených měst Badenrecht z Holandska, Veneux les Chablons z Francie a Zschopau z Německa. Delegace navštívily Louny v rámci Lounského vábení a návštěva Koštic byla součástí jejich doprovodného programu. Průvodkyně je seznámila jak se vznikem muzea, o které se zasloužilo zejména občanské sdružení Vožekovo, tak s jednotlivými exponáty a jejich historií v souvislosti s historií Koštic. Zaujaly je zejména repliky středočeských krojů a kroj kyjovský.