Do životního prostředí pronikají antibakteriální látky

Brno - I když veškeré odpadní vody vyprodukované ve městech a větších obcích prochází čističkami odpadních vod, představa, že se podaří zachytit všechny nežádoucí látky, je mylná. Do řek proniká z odpadních vod znepokojivé množství antibakteriálních látek. Nasvědčují tomu výsledky výzkumu specializované skupiny vědců, která vznikla v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) na Masarykově univerzitě v Brně.

Úkolem skupiny je monitorování látek, které se do prostředí dostávají z čisticích nebo kosmetických prostředků a léčiv. "V tuzemských vodách nacházíme opakovaně vysoké koncentrace sulfonamidů, antibiotik, které se často a ve velkém používají v chovech hospodářských zvířat, nebo triclosanu, antibakteriální přísady používané v prostředcích domácí chemie," uvedl řešitel výzkumného projektu Luděk Bláha.

Čističky odpadních vod sice dokážou upravit vodu tak, že je vhodná k pití, zbytky znečištění v ní ale přesto zůstávají. „Koncentrace, v nichž se látky vyskytují, se mohou samy o sobě zdát zanedbatelné. Jednotlivě jsou chemikálie pod bezpečnými hladinami, ve skutečnosti ale tvoří v přírodě vysoce složité a dlouhodobě působící směsi, které se projevují velmi nebezpečnými účinky,“ uvedl Bláha.

Některé chemické látky mohou způsobovat například poškození imunitního systému nebo poruchy učení a chování. Vědci varují také před takzvanou antimikrobiální rezistencí. „Běžně máme v prostředí bakterie, které nám pomáhají vodu čistit. Tím, že je neustále vystavujeme tlaku různých antibakteriálních přípravků, způsobujeme ovšem jejich evoluci a vznik nových vlastností organismů, které se pak obrací proti nám,“ popsal Bláha.

Komplexní data k této problematice v Česku zatím neexistují. Podobnými výzkumy se ale zabývají i vědci ve světě. Podle australských odborníků může být dokonce pro člověka nebezpečné koupání v takové vodě nebo konzumace ryb infikovaných rezistentními bakteriemi.

Jak se antibiotika dostávají do odpadních vod?

  • prostřednictvím člověka, který jejich část vylučuje běžnou cestou,
  • z chovu hospodářských zvířat se vyloučená antibiotika mohou dostat do podzemních vod,
  • neodborná likvidace léčiv v domácnostech,
  • antibiotika použitá při ošetřování rostlin se mohou rovněž dostat do podzemních vod,
  • z čisticích prostředků.

Chemické látky, jež končí v odpadních vodách, dokážou zabít bakterie pomáhající čistit vodu. Antibiotika ale nejsou jedinou rizikovou látkou, která do vody proniká. Problémy způsobují i další léčiva – například psychofarmaka nebo hormonální antikoncepce.

Podle vědců jsou lidé v poslední době obezřetnější a používají méně chemikálií. Bude ale trvat desítky let, než se podaří nebezpečné látky v prostředí regulovat.

Co také lze z odpadních vod vyčíst?

Nedávno vědci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zveřejnili výsledky výzkumu, který mapoval používání drog v 19 městech Evropy. Vycházeli přitom opět z analýzy odpadních vod. Drogy – stejně jako antibiotika – totiž člověk z těla vylučuje přirozenou cestou.