Jak kraje hospodaří? Lidé nemají šanci nahlédnout pod pokličku

Praha - Lidé se nemají šanci dozvědět, jak kraj nakládá s majetkem a jaké smlouvy v rámci hospodaření uzavírá. Pouze dva ze 14 krajů totiž zveřejňují své smlouvy na internetu, a umožňují tak kontrolu veřejnosti. Některé další kraje tento nástroj sice používají, ale pouze pro interní potřeby. Seznam faktur či přehled nemovitého majetku na internet nedává ani jeden kraj. Vyplývá to ze zjištění nevládní neziskové organizace Oživení prosazující principy transparentní veřejné správy a udržitelného rozvoje. Celá zpráva Hodnocení krajů je na k nahlédnutí na stránkách Hodnocení krajů,které jsou v péči Oživení a Fond Otakara Motejla Oživení.

Právě zveřejňování smluv považují pracovníci z Oživení za nejdůležitější v rámci hospodaření s majetkem. Pouze dva kraje (Praha a Jihočeský) mají na svých stránkách zveřejněnu databázi smluv. „Jelikož jsou smlouvy základním zdrojem informací o hospodaření samospráv, tvoří jejich zveřejňování podstatu transparentnosti nakládání s majetkem, a přesto se stále 12 krajů neodhodlalo k jejich plošnému zveřejňování,“ píše se ve zprávě o transparentnosti krajů s tím, že je zarážející, že mnohé z krajů mají databáze zřízeny, avšak fungují pouze pro interní účely.

Graf - veřejná evidence smluv na webu
Graf - veřejná evidence smluv na webu

„Pro veřejnost je v hospodaření s majetkem důležité, komu, za kolik a za co kraj vynakládá prostředky. Proto nevidíme důvod, aby nebyly zveřejňovány jednoduché seznamy faktur na webu. Dobrým příkladem může být město Cheb, které k tomu přistoupilo již v minulosti, a tento nástroj se osvědčil,“ komentoval výsledky hodnocení transparentnosti krajů Vít Sochovský z Oživení, o. s.


Graf - pravidla pro hospodaření s majetkem
Graf - pravidla pro hospodaření s majetkem

Seznamy nemovitého majetku krajů na webu nenajdete…

Podobné jsou výsledky, co se týče zveřejňování informací o nemovitém majetku krajů. Nemovitý majetek představuje podle Oživení významnou součást majetku samospráv. Jednoduchý a přehledný seznam nemovitostí spolu s uvedením jejich aktuálního využití považuje organizace za správný krok, z něhož by každému bylo na první pohled zřejmé, jak je s majetkem nakládáno, jak je využíván, pokud je pronajímán, tak za kolik. Nicméně „s uceleným seznamem nemovitého majetku, který by byl zveřejňován, byť jen v minimálním seznamu, nepracuje žádný kraj“, okomentoval situaci v OVM Speciál Sochovský.

Pozitivní je podle Oživení naopak to, že všechny kraje mají zřízeny škodní komise. V jejich kompetenci by mělo být prošetřování veškerých škod na majetku kraje za účelem identifikování odpovědné osoby a vymožení škody zpět do majetku kraje.