VŠB-TU Ostrava má tři unikátní high-tech laboratoře

Ostrava - Tři unikátní high-tech laboratoře dnes představili členové Moravskoslezského automobilového klastru. V prostorách Vysoké školy báňské – technické univerzity Ostrava se v nich testuje vliv hluku, tepla a tlaku na výrobky nejen automobilového průmyslu. Moderní laboratoře tak spojují univerzitní a podnikatelskou sféru

Srdcem laboratoří je odzvučněná polobezodrazová místnost. Odborníci tu testují například hluk, který vydává dvojkolí pro rychlovlaky. V další laboratoři se testuje odolnost klimatizace nebo brzd pod vlivem tlaku. Ve třetí laboratoři, jedinečné ve střední Evropě, se vyšetřují ve dvou komorách chladící a klimatizační systémy za reálných pracovních podmínek. To vše pro podniky i širokou veřejnost. „Protože jsme schopni modelovat interérové a exteriérové prostředí, můžeme mezi ně například vložit dvosjklo nebo trojsklo a změřit parametry, jestli splňuje to, co říká výrobce,“ uvedl výkonný ředitel MS automobilového klastru Ladislav Glogar. Laboratoře, které využívají k praktickým zkouškám i studenti, stály 20 miliónů korun. Na jejich financování se podílelo 58 členů klastru, technická univerzita a evropské fondy.   

 

Klastr vznikl v roce 2006 a jeho hlavním cílem je podpora rozvoje a konkurenceschopnosti automobilového průmyslu v regionu. „Automobilový průmysl nabývá na svém významu. Když se na to podíváme z celostátního hlediska, tak zhruba 20 procent průmyslové výroby už tvoří automobilový průmysl,“ tvrdí prezident MS automobilového klastru Erich Zipser. Klastr navázal spolupráci s dalšími dvěma univerzitami v Česku a několika firmami ze zahraničí. Společně připravují 11 dalších výzkumně vývojových projektů.