Skauti slavnostně otevřeli ekologické středisko v Moravském krasu

Ochoz u Brna – Po roce a půl stavebních prací v sobotu skauti slavnostně otevřeli zrekonstruovaný Kaprálův mlýn, který se nachází nedaleko Ochoze u Brna. Stavba se za tu dobu proměnila v moderní středisko ekologické výchovy nabité zelenými technologiemi. Většinu nákladů pokryly evropské dotace a státní rozpočet. Kaprálův mlýn bude sloužit nejen skautům, ale i dalším neziskovým organizacím a školám.

V sobotu v 10 hodin dopoledne pozvaní hosté slavnostně, ale po skautsku – sekerou – přeťali pásku a otevřeli tak nové středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn. Objekt, který za totality po léta chátral, si vyžádal investici 43 milionů korun. Projekt se tak stal největším v moderní historii Junáka.

Mlýn byl odpoledne mimořádné přístupný i pro veřejnost, poté, co nové stavbě požehnal farář a skaut Jiří Veselý. Kromě dne otevřených dveří přichystali skauti pro návštěvníky na mlýně i v jeho okolí doprovodný program. „Mimo soutěží pro děti se lidé mohli podívat i do nedaleké jeskyně Pekárna, která je známá pravěkými nálezy. Dobrovolníci tam předvedli, jak v jeskyni před 13 tisíci lety žili magdalénští lovci. Mimořádně byla zpřístupněna i jindy uzavřená Ochozská jeskyně,“ vysvětlil Ivo Brzobohatý z Junáka Brno-město.

Základna pro všechny, kdo mají rádi přírodu

Desetiletí nešetrného zacházení za minulého režimu se na mlýnu podepsala do té míry, že stávající budova musela projít zásadní přestavbou. Stará stavba byla stržena a nově postavena v původních dispozicích, které zachovávají vzhled, genius loci i prvorepublikové prvky tehdejšího domova rodiny Kaprálových. Rekonstrukce se navíc vyznačuje ekologickou šetrností provozu, využitím přírodních materiálů a obnovitelných zdrojů energie. I díky tomu mlýn aspiruje na členství ve světové síti skautských ekologických středisek SCENES. Ta zatím existují v Kanadě, USA, Kostarice, Austrálii, Jihoafrické republice, Švýcarsku, Belgii, Dánsku, Německu, Lucembursku a Rakousku. Kaprálův mlýn má ambice být prvním takovýmto střediskem v postkomunistických zemích.

Rekonstrukce zároveň otevřela objekt i dalším zájemcům o přírodu. „Rádi u nás uvítáme i jiné neziskové organice nebo školy. V současnosti nabízí Kaprálův mlýn pět pobytových kurzů zaměřených na různé aspekty ekologické výchovy. Základna navíc leží v krásné přírodě Moravského krasu, takže je ke zkoumání přírody jako dělaná,“ uvedl vedoucí projektu Michal Medek.

Mlýn jako odraz historie 20. století

Kaprálův mlýn ve 40. letechKdy přesně byl postaven takzvaný „Horní mlýn“ v údolí Říčky, není jisté. Podle dostupných zdrojů ale stál už na počátku 18. století. V roce 1939 koupila Horní mlýn Zdena Kaprálová, manželka Aleše Kaprála, který byl ředitelem továrny Biochema v Modřicích (pozdější Fruta). Rodina doufala, že na samotě v lesích u Ochoze najde klidné místo před útrapami nadcházející druhé světové války. Kaprálovi mlýn od základu rekonstruovali, aby vyhovoval veškerým požadavkům na moderní bydlení své doby. V dubnu 1945 však i údolím Říčky přehnala válečná fronta a klidná usedlost se tak dostala do centra válečné vřavy. Rudá armáda se usadila přímo v areálu mlýna, kde se na několik dní fronta zastavila. Údajně zde padlo přes dvě stě vojáků, v přilehlém sadu jsou pochovány desítky koní. Po skončení války, na sklonku roku 1946, odešli Kaprálovi v předtuše dalšího politického vývoje za prací do Indie. Po únoru 1948 se už rodina do vlasti nemohla vrátit. Z Indie se Kaprálovi přestěhovali do Austrálie. Nakonec se v roce 1957 usadili ve Spojených státech.

V roce 1949 komunisté mlýn vyvlastnili. Poté až do roku 1984 sloužil jako rekreační středisko podniků Kovolit Modřice a Klenoty Brno. V polovině 80. let byl kvůli havarijnímu stavu úplně uzavřen, vyrabován a ponechán svému osudu.

Čtyři roky po pádu totality byly přilehlé pozemky spolu se zdevastovaným mlýnem navráceny Zdeně Kaprálové. Ta ho na dobu 99 let pronajala Junáku – svazu skautů a skautek ČR. Její dcery ho po smrti Zdeny Kaprálové v roce 2007 skautům darovaly. Na paměť tohoto daru skauti překřtili Horní mlýn na Kaprálův.

Zdroj: Kaprálův mlýn