Kvůli dotacím na bioplynku zemědělec údajně zfalšoval doklady

Brno - Případ podezření z rozsáhlého zneužití evropských dotací dnes začal projednávat Krajský soud v Brně. Bohumír Rada z Agro Jevišovice podle obžaloby v letech 2004 až 2006 zfalšoval dokumenty k žádostem o dotace ze strukturálních fondů. Neoprávněně pak dostal na stavbu dvou bioplynových stanic ve Velkém Karlově dotaci v celkové výši 60 milionů korun.

Podnikatel Bohumír Rada postavil dvě bioplynové stanice a údajně až dodatečně zjistil, že si mohl požádat o dotaci z Operačního programu Průmysl a podnikání. K žádosti o dotace je ale nutné doložit celou řadu dokumentů. Ty podle obžaloby Rada neměl a dokumentaci, například i o tom, jak probíhalo výběrové řízení na dodavatele technologií, si měl proto ex post vyrobit sám. Na základě zfalšovaných dokumentů pak poslalo Ministerstvo průmyslu a obchodu podnikateli dvě dotace po 30 milionech korun.  

Státní zástupce tak proti Radovi dnes u soudu vznesl obžalobu za trestný čin podvodu. Že se ale jedná o nestandardní situaci, připustil i sám žalobce. „Nedá se říct, že by se jednalo o klasický podvod, kdy peníze někde zmizí. Obě bioplynové stanice opravdu stojí a fungují. Obžalovaný by zřejmě v menší výši mohl dotaci získat i zákonným způsobem,“ řekl před soudem Aleš Sosík z Vrchního státního zastupitelství. Fakt, že Rada peníze fakticky neukradl a bioplynky skutečně fungují, by pro něj mohl být polehčující okolností. 

Video Rozhovor s Bohumírem Radou a žalobcem Sosíkem
video

Rozhovor s Bohumírem Radou a žalobcem Sosíkem

Obžalovaný jakoukoliv manipulaci s výběrovým řízením odmítl. „To, že náklady vznikly před podáním žádosti, bylo tím, že původní společnost nebyla schopna bioplynovou stanici realizovat. Ukončili jsme s nimi proto spolupráci. Práce, co byly provedeny, byly pouze stavební. Skutečné náklady vznikají, až když je něco dokončeno,“ hájil se Rada. Podle něj šlo vlastně jen o přípravné práce, které ani nebyly zahrnuty do žádosti o dotaci. Na stavbě také podle Rady bylo několik kontrol, které žádný prohřešek nezjistily. „Proto obvinění nerozumím,“ uvedl Rada.  

Pokud by se podvod prokázal a soud Radu uznal vinným, hrozí mu trest odnětí svobody od 5 do 10 let. „Teď jsme ale na začátku procesu. Dokud nebudou provedeny všechny důkazy, je předčasné vyjadřovat se k výši trestu,“ dodal žalobce. 

Na podvod přišli až v Lucemburku  

Nesrovnalosti v dokumentaci týkající se bioplynek ve Velkém Karlově odhalili až auditoři Evropského účetního dvora v Lucemburku. Ty překvapilo, že dvě údajné nabídky dodavatelů vypadají nápadně podobně až totožně. Auditoři proto zahájili hloubkovou kontrolu. Na jejím základě pak české Ministerstvo průmyslu a obchodu předalo podnět policii. Kriminalisté zjistili, že se v případě bioplynek žádné výběrové řízení nekonalo, a dokumentace proto byla zfalšovaná.  

Po této zkušenost ministerstvo zpřísnilo podmínky pro přidělování podobných dotací. „Do pravidel pro výběr dodavatelů byla vložena nová povinnost podnikatelům zveřejňovat výběrová řízení vždy v Obchodním věstníku. To proto, aby se vyloučila možnost oslovení pouze omezeného počtu potenciálních dodavatelů, kteří by se eventuelně mohli mezi sebou domluvit na vítězi výběrového řízení. Tím se všechna tato výběrová řízení nově stala veřejnými pro všechny další podnikatele,“ potvrdil za Ministerstvo průmyslu a obchodu Jan Hamrník.  

Vzhledem k tomu, že firmy do každého projektu musí zapojit i vlastní investici zhruba od 40 do 60 procent ceny, pokusy podvádět se příliš neobjevují. A když, jedná se spíš o drobnější prohřešky. „Nejčastějším problémem je, že z důvodů subjektivních i na firmách nezávislých, jako je třeba délka stavebního řízení, se kvůli dodržení stanovených termínů někdy snaží předkládanou dokumentaci antidatovat. Tím ale také ztrácejí nárok na skutečné vyplacení dotace a náš systém kontrol to ve většině případů odhalí,“ dodal Hamrník.