Těžké stroje a desítky dělníků. V Kyjově začala rekonstrukce interny

Kyjov – Zaměstnanci i pacienti kyjovské nemocnice přestali odpočítávat dny a hodiny před zahájením rekonstrukce pavilonu interny. Léta je ve špatném stavu – stěny jsou popraskané, střechou zatéká dovnitř. Teď se tvář pavilonu začala měnit. Výběrové řízení na vítěznou firmu kvůli pochybnostem prošetřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže i Jihomoravský kraj.

Plánovanou rekonstrukci pavilonu zbrzdil výběr firmy. Ze zadání zakázky nebylo zřejmé, co všechno mají společnosti do výsledné ceny započítat. Komise proto tři ze čtyř zájemců ze soutěže vyřadila a nemocnici doporučila celou zakázku zrušit. Ředitel si nechal zpracovat nezávislou právní analýzu, podle které by zrušení konkurzu přineslo řadu rizik. „V podstatě jsem ani neměl jinou možnost, protože kdybych celou soutěž zrušil, mohla by mě úspěšně zažalovat firma, která byla v soutěži nejlepší. Na svoje kroky mám právní analýzy od nezávislé společnosti,“ tvrdil ředitel Petr Svoboda.

Cena vítězné firmy se totiž od té nejlevnější liší jen o jediné procento, rychlost dokončení rekonstrukce je ale dvojnásobná. Pořadí firem v konkurzu navíc zůstalo i po přepočítání výsledků stejné. Důvod pro spěch byl podle ředitele jasný – oddělení fungovalo v havarijních podmínkách. „Nemůžeme si dovolit, aby havárie vznikla, protože by pacienti mohli dojít k úhoně. Leží tam pacienti s infarkty nebo s poruchami dýchání na ventilátorech, a kdyby například protekla střecha nebo se vyskytla jiná závažná havárie, tak jenom přemístění pacienta ho může stát život,“ zdůvodnil svoje rozhodnutí Svoboda. I tak kvůli pozdnímu začátku rekonstrukce skončí až v lednu.

Jenže jeho postup, který nerespektuje doporučení komise, se nelíbil jedné z neúspěšných firem. „Podala proto podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ale i přes to nám úřad nezakázal smlouvu uzavřít. Pokud by měl úřad jakékoliv pochybnosti, tak by nám to zakázal,“ myslí si Svoboda. Podle předsedy antimonopolního úřadu Petra Rafaje je případ velmi složitý. Termín, kdy padne definitivní rozhodnutí, se nedá dopředu odhadnout.

Kontrolu do nemocnice kvůli zakázce poslal také Jihomoravský kraj jako její zřizovatel. „Kontrola v kyjovské nemocnici začala, teď jsme ve stadiu shromažďování podkladů k této záležitosti a k vypracování rozborů ke stanoviskům jednotlivých stran. Ustavili jsme proto na finančním výboru pracovní skupinu. Zasedání finančního výboru, kde předpokládám, že bude tato záležitost na programu, máme příští týden v pátek,“ řekl předseda výboru Zdeněk Dufek (ČSSD).

Podle odborníků z oboru je nerespektování doporučení komise spíše vzácností. Aby bylo legální, je nutné splnění jedné důležité podmínky. „Zcela jednoznačně lze ze zákona o veřejných zakázkách dovodit, že hodnotící komise by musela porušit nějaké ustanovení tohoto zákona. Zákon předpokládá, že pokud zadavatel zjistí, že jej hodnotící komise porušila, rozhodne o novém posouzení a hodnocení nabídek,“ vysvětlil vedoucí právního oddělení firmy Otidea Marek Šrámek.