Příliš drahý návrh vyhlášky na regulaci hazardu?

Ostrava - Ostravští radní sklidili kritiku za to, že najali fimu, aby připravila návrh vyhlášky na regulaci hazardu. Podle některých zastupitelů by totiž tuto práci mělo zvládnout město bez cizí pomoci. Ostravský primátor Petr Kajnar ale říká, že v tomto případě je externí firma nezbytná. Má sehrát roli prostředníka, protože politici mají na tento problém příliš odlišné názory. 

Téměř jeden milion korun zaplatí Ostrava vybrané firmě za návrh, který stanoví, kde má na svém území povolit provoz výherních automatů a kde zakázat. Část zastupitelů to označuje za vyhozené peníze. Bez pomoci externí firmy se ale město podle primátora Kajnara v tomto případě neobejde. Jednotlivé městské obvody totiž zaujaly k regulaci hazardu zcela odlišný přístup. „Máme vyhlášku jako zastupitelsko města a měli bychom schválit na jedné straně téměř absolutní povolení heren a na druhé straně absolutní vymístění,“ uvedl primátor Ostravy Petr Kajnar. Podle něj nemohou na území jednoho města platit tak rozdílné vyhlášky. Mohlo by to vést k i k soudním sporům. Najatá firma má proto za úkol najít kompromis, který se politikům dosud nepodařilo najít. Návrh vyhlášky by měla firma předložit do 8.října. Pak ho projedná městské zastupitelstvo.

Video Reportáž Dagmar Famfulíkové
video

Reportáž Dagmar Famfulíkové