Cyklus varhanních koncertů v Příbrami

Varhany desetkrát jinak – takový je název cyklu varhanních koncertů svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka, který v Příbrami probíhá od září. A kde jinde by měl takový cyklus začít než právě na Svaté Hoře? Místo, které si varhaník, skladatel, dirigent a pedagog vybral pro zahajovací koncert, však přesto bylo neobvyklé. Krápníková kaple svaté Máří Magdaleny, místo, které možná znají někteří turisté z prohlídek Svaté Hory, ale pro většinu zůstává utajeno a tak trochu opomíjeno. Místo velmi specifické.

Během koncertu zazněly skladby spíše komorního rázu, především z období klasicismu a baroka. V průběhu cyklu pak zazní celá řada autorů a posluchači se mohou těšit i na řadu zajímavých hostů i neobvyklá spojení nástrojů. Třeba varhan a klavíru. Každý z koncertů se bude navíc konat na jiném místě.

Nejbližší koncert cyklu proběhne 11. října v kostele svatého Jakuba na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami. Mezi jeho účastníky bude jistě i řada těch, kteří odcházeli z Krápníkové kaple na Svaté Hoře s pocitem příjemného uměleckého zážitku.