Suchem a jeho následky se začal zabývat nový vědecký tým

Brno - Problematice sucha a jeho následkům se začal věnovat nový vědecký tým. Vytvořilo jej brněnské Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR spolu s experty z univerzit. Projekt nazvaný InterSucho je odpovědí na rostoucí riziko dlouhých období sucha ve střední Evropě. Pro region odkázaný na obvyklé rozložení srážek během roku jde o zcela zásadní věc.

„Mnohé epizody sucha, například v Evropě v roce 2003, v Austrálii v roce 2009 nebo v USA a České republice v letošním roce ukázaly, že ani vyspělé ekonomiky nejsou před drastickými následky extrémního sucha imunní,“ uvedl vedoucí týmu Miroslav Trnka.

Zdůraznil význam včasného varování před suchem, detailního monitorování a předem připraveného plánu nezbytných opatření. „To je hlavní důvod vytvoření specializovaného týmu, který bude schopen monitorovat, a do jisté míry i předvídat suché epizody a jejich dopady. Významně tak přispěje k omezení škod, které sucho přináší jednotlivcům, firmám i celé společnosti,“ doplnil Trnka.

Tým tvoří experti z Centra výzkumu globální změny spolu s odborníky z Mendelovy a Masarykovy univerzity v Brně. Jeho součástí jsou také výzkumníci ze Spojených států a Švýcarska.