Soud zprostil obžaloby bývalého šéfa firmy Agro Jevišovice

Brno - Krajský soud v Brně zprostil obžaloby bývalého ředitele zemědělské firmy Agro Jevišovice Bohumíra Radu. Podle státního zástupce v letech 2004 až 2006 zfalšoval dokumenty k žádostem o dotace ze strukturálních fondů. Neoprávněně pak dostal na stavbu dvou bioplynových stanic ve Velkém Karlově dotaci v celkové výši 60 milionů korun. Žaloba mu za to navrhovala až šest let vězení. S dnešním rozsudkem se státní zástupce Aleš Sosík nesmířil a odvolal se.

„Důkazy v tomto případě nejsou takového charakteru, aby bylo možné jej uznat vinným,“ řekla v odůvodnění rozsudku soudkyně Dana Kancírová. Neprokázalo se, že by Rada chtěl uvést záměrně ministerstva zemědělství a průmyslu nebo Evropskou unii v omyl. Stejně tak se neprokázalo, že by se chtěl na jejich úkor obohatit. K vynesení odsuzujícího rozsudku je to nezbytné.

Soudkyně upozornila na to, že případ spadá do doby, kdy se ČR teprve učila čerpat evropské dotace. Bylo to spojeno se zmatky, tedy podle soudkyně s „nejasnými výklady postupů“, což se projevilo i v tomto případě. Kancírová uvedla, že stavba bioplynových stanic byla státem kontrolována. Obě stojí a jsou v provozu.

Video Bohumír Rada a Aleš Sosík reagují na rozhodnutí soudu
video

Bohumír Rada a Aleš Sosík reagují na rozhodnutí soudu

Podnikatel Bohumír Rada postavil dvě bioplynové stanice a údajně až dodatečně zjistil, že si mohl požádat o dotaci z Operačního programu Průmysl a podnikání. K žádosti o dotace je ale nutné doložit celou řadu dokumentů. Ty podle obžaloby Rada neměl a dokumentaci, například i o tom, jak probíhalo výběrové řízení na dodavatele technologií, si měl proto ex post vyrobit sám. Na základě zfalšovaných dokumentů pak poslalo Ministerstvo průmyslu a obchodu podnikateli dvě dotace po 30 milionech korun.  

Státní zástupce tak proti Radovi u soudu vznesl obžalobu za trestný čin podvodu. Že se ale jedná o nestandardní situaci, připustil i sám žalobce. „Nedá se říct, že by se jednalo o klasický podvod, kdy peníze někde zmizí. Obě bioplynové stanice opravdu stojí a fungují. Obžalovaný by zřejmě v menší výši mohl dotaci získat i zákonným způsobem,“ řekl před soudem Aleš Sosík z Vrchního státního zastupitelství.

Obžalovaný jakoukoliv manipulaci s výběrovým řízením odmítl. „To, že náklady vznikly před podáním žádosti, bylo tím, že původní společnost nebyla schopna bioplynovou stanici realizovat. Ukončili jsme s ní proto spolupráci. Práce, co byly provedeny, byly pouze stavební. Skutečné náklady vznikají, až když je něco dokončeno,“ hájil se Rada. Podle něj šlo vlastně jen o přípravné práce, které ani nebyly zahrnuty do žádosti o dotaci. Na stavbě také podle Rady bylo několik kontrol, které žádný prohřešek nezjistily. „Proto obvinění nerozumím,“ uvedl Rada.  

Na podvod přišli až v Lucemburku  

Nesrovnalosti v dokumentaci týkající se bioplynek ve Velkém Karlově odhalili až auditoři Evropského účetního dvora v Lucemburku. Ty překvapilo, že dvě údajné nabídky dodavatelů vypadají nápadně podobně až totožně. Auditoři proto zahájili hloubkovou kontrolu. Na jejím základě pak české Ministerstvo průmyslu a obchodu předalo podnět policii. Kriminalisté zjistili, že se v případě bioplynek žádné výběrové řízení nekonalo, a dokumentace proto byla zfalšovaná.  

Po této zkušenosti ministerstvo zpřísnilo podmínky pro přidělování podobných dotací. „Do pravidel pro výběr dodavatelů byla vložena nová povinnost, aby podnikatelé zveřejňovali výběrová řízení vždy v Obchodním věstníku. To proto, aby se vyloučila možnost oslovení pouze omezeného počtu potenciálních dodavatelů, kteří by se eventuelně mohli mezi sebou domluvit na vítězi výběrového řízení. Tím se všechna tato výběrová řízení nově stala veřejnými pro všechny další podnikatele,“ potvrdil za Ministerstvo průmyslu a obchodu Jan Hamrník.  

Vzhledem k tomu, že firmy musí do každého projektu zapojit i vlastní investici zhruba od 40 do 60 procent ceny, pokusy podvádět se příliš neobjevují. A když, jedná se spíš o drobnější prohřešky. „Nejčastějším problémem je, že z důvodů subjektivních i na firmách nezávislých, jako je třeba délka stavebního řízení, se kvůli dodržení stanovených termínů někdy snaží předkládanou dokumentaci antedatovat. Tím ale také ztrácejí nárok na skutečné vyplacení dotace a náš systém kontrol to ve většině případů odhalí,“ dodal Hamrník.