Lékaři a vědci v Ostravě si připsali zásadní objev

Ostrava - Zásadní objev má na svém kontě tým vědců z centra nanotechnologií při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Ve spolupráci s lékaři fakultní nemocnice přišli na to, že Ostravané mají ve svých tkáních příliš těžkých kovů. Zdraví škodlivé částice unikají do ovzduší třeba při brzdění automobilů. Studie trvala dva roky a prošlo jí na padesát pacientů. Od malých dětí až po seniory

Náprava osobního auta s kompletním brzdným systém a vzorky lidských tkání. Základní materiály, se kterými tým ostravských vědců a lékařů pracoval. „To spektrum našich pacientů se pohybovalo od dětí, které přicházely odstranit tzv. nosní mandle, až po pacinety, kteří přicházeli k odstranění patrových mandlí,“ uvedl přednosta ORL kliniky FN Ostrava Pavel Komínek. Odebrané vzorky z ORL kliniky nejprve zpracovali v patologickém ústavu fakultní nemocnice. V ústavu nanotechnologií pak pomocí nejmodernějších přístrojů dokázali, že v tkáních jsou zdraví škodlivé látky. Podle vědců může mít chronické onemocnění zkoumaných pacientů přímou souvislost s kovy, které našli v jejich mandlích. „Analyzovali jsme i vzorky dětí z jižních Čech, i tam byla přítomnost škodlivin, ale ne na bázi takových kovů, jako je měď a cín,“ řekla Jana Kukutschová z Centra nanotechnologií. Šokující výsledky už ostravští  vědci publikovali v prestižních odborných časopisech. Obrátit se chtějí na automobilky a doporučit jim, jak změnit technologii při výrobě brzdových destiček. Tým ostravských vědců bude ve svém dvouletém bádání pokračovat, tentokrát se zaměří na zkoumání vzorků nosních polypů a nejrůznějších nádorů.