Ředitel Národního divadla v Brně Daniel Dvořák dal výpověď

Brno - Dvořák si stěžuje na podfinancování divadla i pokusy řídit divadlo nikoli odborně, ale politicky – a také na nechuť města Brna problémy řešit. Na místo ředitele Národního divadla Brno bylo nedávno vypsáno výběrové řízení. Město už dříve avizovalo, že ředitelé městských organizací musí svoji pozici obhájit v konkurzech. Dvořák ještě na začátku září tvrdil, že je připraven své místo obhajovat.

S hodnocením a případnou obhajobou své práce prý počítal a na konkurzu nevidí nic zvláštního, uvedl na začátku září. „Když jsem se dříve dotazoval, jak dlouhý je můj mandát, tak mi bylo řečeno, že smlouva je na dobu neurčitou, ale že po pěti letech dojde k nějakému hodnocení a aktu, který stanoví, jak dál,“ řekl před časem Dvořák. Místa musejí v Brně po pěti letech obhajovat i další ředitelé příspěvkových organizací. „Pro konkurz existuje nějaké zadání, co si má uchazeč připravit. Podle něj si dám dohromady svůj koncept a doložím také minulou činnost,“ uvedl Dvořák. Přihlášky do konkurzu lze podávat do konce října, potom se sejde komise.

Důvody výpovědi uváděné ředitelem Dvořákem

1)    Dlouhodobé a stále se zvyšující podfinancování divadla, které podvazuje jeho kvalitativní rozvoj, a směrem k Evropě se mu uzavírají možnosti, které jsou v jeho kategorii obvyklé. Zároveň působí destruktivně z hlediska odměňování spolupracovníků.

2)     Ruku v ruce s tím se zvyšuje výskyt pokusů zasahovat do chodu této výsostné instituce nikoli z odborných, nýbrž z čistě politických hledisek.

3)    Zjevná nechuť města k zásadním systémovým řešením, která by situaci mohla alespoň zmírnit.


Podle prorektora JAMU Václava Cejpka jsou uvedené důvody pravdivé, pozastavuje se jen nad tím, že řediteli Dvořákovi začaly zmiňované dlouhodobé důvody vadit právě nyní.

Jako ředitel Národního divadla Brno byl Dvořák kritizován za údajné chyby v hospodaření instituce, a divadelní odboráři několikrát vyzvali magistrát k jeho odvolání. Dvořákovi kritici vycházeli zejména z takzvané Adámkovy zprávy, kterou vypracoval dnes už bývalý ekonomický náměstek divadla René Adámek. Ten prý během svého krátkého působení v divadle narazil na mnoho nesrovnalostí. Dvořák Adámkovu zprávu označil za „fantasmagorickou“. Magistrátní audit, který skončil letos v březnu, nezjistil žádná závažná porušení předpisů. Dvořákovi odpůrci v něm přesto našli fakta, která pokládají za důkazy o špatném hospodaření. Dvořák u některých bodů auditu přiznal pochybení, kritiku na svoji adresu ale označil za jednostrannou a účelovou.

Video Vyjádření náměstkyně brněnského primátora Jany Bohuňovské
video

Vyjádření náměstkyně brněnského primátora Jany Bohuňovské