UP Olomouc se vrací k prospěchovému stipendiu

Olomouc – Díky prospěchu si někteří studenti Univerzity Palackého v Olomouci mohou přilepšit. Některé fakulty se totiž vrací k vyplácení prospěchových stipendií, která byla běžná ještě v 90. letech. Cílem univerzity je motivace k maximálnímu věnování se studiu. Nová pravidla platí od letošního akademického roku například na právnické fakultě.

Budoucí právníci budou moci od letošního roku pobírat ročně až 12.000 korun, musejí ale dosáhnout prospěchu do průměru 1,2. „Pravidla jsme zavedli nově a je pravda, že jsou poměrně přísná. Tohoto průměru nedosáhne hned tak každý. Řada studentů se snaží vydělávat peníze jinak než odbornou prací. My chceme ocenit ty, kteří se skutečně věnují studiu,“ řekl proděkan fakulty Filip Dienstbier. 

Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci

Finanční motivace formou prospěchového stipendia funguje i na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Výborní studenti tak mohou získat až 5.000 korun za semestr, pokud v minulém akademickém roce jejich průměr známek nepřesáhl koeficient 1,5. Před rokem na prospěchová stipendia dosáhlo 31 posluchačů fakulty. 

Nová pravidla připravuje fakulta tělesné kultury. „Chceme tak motivovat nejen studenty, ale i uchazeče o studium. Pravidla by mohla platit už pro stávající akademický rok,“ řekl děkan Zbyněk Svozil. 

Naopak filozofická fakulta prospěchová stipendia nemá. „Nelze objektivně stanovit kritéria, na jejichž základě bychom je vypláceli. Vytvářeli bychom tak i velký tlak na zkoušející,“ soudí děkan Jiří Lach. Fakulta vyplácí stipendia jen za odbornou práci pro katedry. 

Na olomoucké univerzitě letos na osmi fakultách studuje přes 23.000 posluchačů. Zájemci podali k bakalářskému a magisterskému studiu přes 32.000 přihlášek. Loni se do prvních ročníků zapsalo 5820 posluchačů, letos jich je zhruba o 500 méně.