Čistička vyjde Drásovské a Malhostovické draho. Chybou jejich svazku

Malhostovice, Drásov - Dvě obce u Tišnova, které se před lety sdružily do dobrovolného svazku, za měsíc dostaví společnou čističku a kanalizaci. Slavit se ale příliš nebude. Stavba totiž Malhostovice a Drásov zadluží víc, než musela. Představenstvo dobrovolného svazku udělalo totiž hned několik zásadních chyb. Vybralo místo nejlevnější nejdražší firmu a dostalo se tak do sporu se Státním fondem životního prostředí. „Trest“ přišel záhy. Původně přislíbená dotace byla snížena. Svazek tak přišel o 31 milionů korun, které si musel půjčit. Obě obce tak zadlužil na patnáct let.

Svazek, který začal obrovskou a potřebnou investici řešit už v roce 2007 a do budování samotné kanalizace a čističky se pustil před dvěma lety, totiž přidělil zakázku sdružení firem IMOS – MERTASTAV za 161 milionů korun. Existovala přitom nabídka o 31 milionů levnější. Státní fond přitom svazek ještě před vypsáním výběrového řízení a před uzavřením smlouvy po konzultaci s Ministerstvem financí varoval. V lednu 2010 poslal jeho představitelům dopis a jasně v něm uvedl: „Zvolená hodnoticí kritéria nemusí vést k výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky, a to s přímým negativním dopadem na prostředky Evropské unie…“ Na to, co by jiného okamžitě varovalo, ale nikdo ze svazku nereagoval.

Starosta Malhostovic Petr Grünwald (nez.)
Starosta Malhostovic Petr Grünwald (nez.)

A tak se pokračovalo ve výběrovém řízení. Konsorcium Imos – Mertastav přitom zvítězilo díky vysokým sankcím, které si samo navrhlo. Právě takové praktiky ale kritizují aktivisté proti korupci a zapovídá je i novela zákona o veřejných zakázkách. Pro ukázku: Vítěz nabídl penále 44,5 milionů, pokud neuvede včas čističku do zkušebního provozu, 35 milionů za každý den po termínu, kdy nevyklidí staveniště, a 6,5 milionu za každý následující den, kdy neodstraní reklamované vady. „Taková kritéria značným způsobem deformují soutěž tím způsobem, že není vybrána nejvýhodnější nabídka,“ komentovala právnička Radka Pavlišová z Transparency International. Přišlo tedy nakonec to, před čím byl svazek jasně varován. A nakonec dostal méně dotačních prostředků.

Čistička odpadních vod Malhostovic a Drásova
Čistička odpadních vod Malhostovic a Drásova

Předseda svazku obcí a zároveň starosta Malhostvic Petr Grünwald chybu uznává a přiznává i další – stavba totiž začala, aniž by měl svazek dotaci přidělenou. Rozjetou akci už nechtěl zastavit, zakonzervování by totiž podle něj stálo ještě víc. A tak mu nezbylo, než si na dokončení stavby 31 milionů půjčit. „Že jsme nereagovali na varování, byla chyba. Půjčka obě obce zatíží na dalších patnáct let. Většina peněz bude muset jít na splácení toho úvěru, jsme si toho vědomi,“ prohlásil dnes zdrceně starosta Malhostovic Petr Grünwald (nez.). Zaplatili přitom už v roce 2010 i firmě, která výběrové řízení pro svazek připravovala. Ta měla peníze inkasovat až po obdržení dotace. Podle svých slov Grünwald spoléhal na pracovníky fondu, kteří byli u jednání, ale neporadili. Vinu na ně ale svádět nechce.

Malhostovice a Drásov budou muset ročně zaplatit asi milion, na splátku úvěru půjde příštích 15 let také veškerý zisk ze svazku obcí z provozu kanalizace.