Ostrava chce zůstat na špici nejzelenějších měst v ČR

Ostrava si chce udržet pozici jednoho z nejzelenějších měst v republice. Pomoci jí k tomu mají projekty za 225 milionů korun. Mezi ty nejdůležitější patří Izolační zeleň města Ostrava I-III, Zelená osa Vítkovic či etapy realizace vybraných prvků Územního systému ekologické stability.

V rámci všech projektů by do roku 2015 mělo na území Statutárního města Ostravy být vysazeno více než půl milionu nových stromů a keřů. Podstatou všech projektů je výsadba zeleně/dřevin a jejich regenerace pomocí pěstebních opatření (kácení, ošetření, ořezy, apod.) v četných lokalitách města.  Cílem projektů je snížení prašnosti, částečný záchyt prachu a nečistot, zlepšení kvality ovzduší.

„Regenerace a výsadba nové zeleně na území města se tak stává dalším významným krokem v boji za zlepšení životního prostředí v Ostravě. Jsem rád, že díky tomuto projektu se Ostrava udrží na špici nejzelenějších měst v České republice,“ říká náměstek primátora Dalibor Madej.

Město a jeho organizace v programovém období 2007 – 2013 provedlo, realizuje, nebo má schváleny ke spolufinancování Evropskou unií další projekty s pozitivním vlivem na životní prostředí za více než 1,3 miliardy korun.

Realizace všech projektů je podmíněna výsledky výběrových řízení na zhotovitele, procesem hodnocení a kontroly na Státním fondu životního prostředí, počasím (vegetačním obdobím) a také úspěšností odstraňování invazivních druhů dřevin.