Řeka Morava bude mít protipovodňová opatření za desítky milionů

Hodonínsko - Řeka Morava se konečně dočká protipovodňových opatření. Ta zahrnují úpravu jezů, odstranění starých mostních pilotů nebo vyčištění říčního koryta. Celá přestavba má tři etapy a bude stát tři miliony eur. Více než osmdesát procent této částky by měla zaplatit Evropská unie, na schválení evropských dotací se ale teprve čeká.

Protipovodňová opatření na řece Moravě se týkají obou jejích břehů a jsou výsledkem přeshraniční spolupráce Povodí Moravy a Slovenského vodohospodářského podniku. Ochranné hráze navíc budou sloužit i sportovcům. „Čtyři metry široký povrch bude vhodný například pro cyklisty nebo inline bruslaře,“ slíbil ředitel pro správu povodí Antonín Tůma.

Úprava řeky Moravy se týká úseku od Hodonína až po soutok s Dyjí. Podél řeky vznikne i speciální val, který má v případě záplav nabídnout úkryt lesní zvěři. Kvůli hnízdění ptáků ale stavba protipovodňových opatření začne v létě příštího roku. Trvat by měla do února 2015.

Některé obce se na evropské peníze nespoléhají a své protipovodňové stavby financují ze státních dotací. Příkladem za všechny může být Rohatec na Hodonínsku. Téměř kilometr a půl dlouhá hráz má ochránit obyvatele této obce od dalších záplav. Hráz je navržena tak, aby vydržela i stoletou vodu. Povrch je zpevněn asfaltem, takže i tam vznikne nová trasa pro cyklisty. Ti mohou na výlet vyrazit už poslední říjnový den, kdy bude protipovodňová hráz zkolaudována.

Video Starosta Rohatce Miroslav Králík (nez.) o protipovodňové hrázi
video

Starosta Rohatce Miroslav Králík (nez.) o protipovodňové hrázi

Povodně v Rohatci

Květnová povodeň z roku 2010 dramaticky postihla obec Rohatec na Hodonínsku a na týdny paralyzovala život jejich obyvatel. Řeka Morava se tehdy vylila z koryta a zaplavila dva kilometry vzdálenou vesnici. Rodiny z nejníže položené části obce musely být evakuovány. Rohatec tak byl jedinou obcí jižní Moravy, kde museli obyvatelé před velkou vodou utíkat.

První žádost o protipovodňová opatření přišla z Rohatce už v souvislosti s povodněmi z roku 1997. Přesto ještě v květnu roku 2010 Morava obec ohrožovala, a o dva týdny později ji dokonce zaplavila.


Protipovodňová opatření v Rohatci zaplatí Ministerstvo zemědělství. Jen nová hráz, kvůli které se musely o třicet metrů posunout i sloupy elektrického vedení, stála 24 milionů korun. „Celá ta hráz má výšku asi tři metry,“ doplnila ředitelka pozemkového úřadu Hodonín Milana Grauová. Právě stavební úpravy a směny pozemků způsobují průtahy při budování protipovodňových opatření. Kromě ochranných valů a hrází má velké vodě v Rohatci zabránit i stavidlo, které odvádí vodu z vesnice do speciálně upraveného mlýnského potoka.

Ne všechny obce se ale ochranných hrází dočkají. Hevlín a Podhradí nad Dyjí, malé obce na Znojemsku, čekají na protipovodňová opatření už roky. Dva z majitelů pozemků u Hevlína odmítají prodat své polnosti, obec přitom o protipovodňové valy bojuje už od roku 2002 a stále marně. Podhradí nad Dyjí také doufá v opatření, která by malou obec chránila před velkou vodou. Povodí Moravy ale chce o této lokalitě jednat nejdříve příští rok.