Středoškolští učitelé absolvují praktické stáže v huti

Ostrava - Desítce učitelů středních škol technických oborů z Moravskoslezského kraje začala praktická výuka ve výrobních provozech ostravské huti. Mají tak získat větší odbornost, aby dokázali na reálné prostředí lépe připravit své studenty. Hutě se tak snaží zlepšit technické vzdělání absolventů technicky zaměřených škol v regionu, které pak samy zaměstnávají.

Dnes si mohli pedagogové poprvé prohlédnout celý proces výroby oceli. První zastávka – koksovna. „Přibývají nároky na specializaci, takže se snažíme zvyšovat kvalifikaci,“ říká Vladimíra Večeřová z ostravské SPŠ Zengrova. „Hlavně hodně uvidíme, budeme rozpracovávat materiály, dostaneme fotografie pro výuku,“ dodává její kolegyně Jana Špundová.

Další vyučovací hodina – Vysoké pece. Pedagogové se do rolí studentů vrátili se vším všudy. Dostali dokonce indexy a během školního roku musí získat potřebný počet kreditů. „Znalost konkrétních podmínek v praxi jim rozšíří obzor. Něco jiného je technický popis procesu a něco jiného je realita,“ tvrdí lektor Ladislav Zela. „Dlouhodobě se setkáváme s tím, že absolventi středních škol, kteří k nám přicházejí, mají dobré teoretické znalosti, ale nemají zalost podnikové praxe,“ zdůvodňuje vznik celého projektu mluvčí ArcelorMittal Barbora Černá Dvořáková. Dnes absolvovala desítka pedagogů praktickou výuku v provozech poprvé a zároveň naposledy pohromadě. Příští lekce už budou individuální, podle specializací jednotlicých pedagogů.

Video Reportáž Tomáše Vzorka
video

Reportáž Tomáše Vzorka