Archeologové v Brně objevili základy dosud neznámé rotundy

Brno - Archeologové v Brně na ulici Vídeňská objevili základy dosud neznámé románské rotundy. Podle odborníků jde o jeden z nejvýznamnějších archeologických nálezů v regionu, které se vážou k počátkům české státnosti. Kolem rotundy bylo odhaleno i pohřebiště, archeologové zatím odkryli 300 hrobů.

Základy rotundy představují významný nález. „Zásadním způsobem dokresluje ranou historii Brna. Můžeme ji přiřadit ke dvěma dalším stavbám shodného charakteru, tedy k rotundě Panny Marie, která se našla na Starém Brně v místě předpokládaného brněnského hradu. Další taková stavba na Moravě je jen rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě,“ řekl archeolog a ředitel společnosti Archaia Brno David Merta. Obě jmenované stavby jsou přitom jedněmi z nejstarších církevních staveb na území Moravy. 

Z rotundy samotné se nezachovalo prakticky nic. „Dochovaná mocnost zdiva už je jen nějakých 20 centimetrů, ale nejedná se o původní základové zdivo, nýbrž o negativ zdiva,“ vysvětlila vedoucí archeologického výzkumu Lenka Sedláčková. Ze stavby se tak nedochoval samotný kamenný základ, ale jen díra po něm, vyplněná jiným materiálem. Původní zdivo bylo během staletí rozebráno a pravděpodobně použito jako stavební materiál. „Bohužel nejsme ani schopni říci, komu byla rotunda zasvěcena. Jeví se ale, že byla současná s okolním pohřebištěm,“ dodala Sedláčková. 

Video Hovoří vedoucí archeologického výzkumu Lenka Sedláčková
video

Hovoří vedoucí archeologického výzkumu Lenka Sedláčková

Tři stovky hrobů, které archeologové odkryli v okolí rotundy, datují do druhé poloviny 11. století. Hroby byly orientovány směrem k rotundě, jedná se tak zřejmě o jeden z prvních hřbitovů s vlastní sakrální stavbou. „Nálezy jsou vyzdvihovány - kosterní pozůstatky předáváme antropologům ke zkoumání, ostatní artefakty budou ošetřeny a předány do muzea,“ uvedl Merta s tím, že výzkum by měl probíhat ještě zhruba měsíc. 

V místě, kde dnes pracují archeologové, má v budoucnu vyrůst moderní bytový dům. Co bude dál s rotundou, musí rozhodnout odborníci. „Jednání teprve proběhnou, měl by to řešit stavební úřad spolu s památkáři,“ řekl Merta. „Rotunda by ale měla být zachována. Její historický význam je natolik velký, že by tady měla zůstat,“ uzavřel archeolog.

Video Hovoří ředitel společnosti Archaia Brno David Merta
video

Hovoří ředitel společnosti Archaia Brno David Merta

Nález přinesl nové poznatky o počátcích Brna 

Lokalita, kde archeologové rotundu našli, se nachází v místech, v nichž podle letos vydaných Dějin Brna zřejmě leželo raně středověké Brno s přemyslovským hradem. V minulosti přitom mnozí badatelé hledali počátky města spíše kolem petrovského návrší a dnešního užšího centra. Příležitostné archeologické nálezy i záchranné výzkumy nasvědčují tomu, že původní přemyslovský hrad ovládal brod přes řeku Svratku. Pokud nešlo o samotný hrad, mohlo jít o část předhradí.  

  • Archeologové jen letos odkryli více než 170 hrobů
    Archeologové jen letos odkryli více než 170 hrobů zdroj: Archaia Brno
  • Dva z nalezených hrobů
    Dva z nalezených hrobů zdroj: Archaia Brno