Václav Bělohradský zahájí cyklus přednášek Kriticky myslící osobnost

Ostrava - Přednáškou filozofa Václava Bělohradského bude pokračovat na Slezské univerzitě v Opavě přednášiový cyklus s názvem Kriticky myslící osobnost, který organizuje občanská iniciativa ProAlt spolu s Insitutem tvůrčí fotografie. Bělohradský bude hovořit na téma Obrat k identitě a ostrovy odporu.

„Největším problémem současnosti není krize ekonomická ani politická. Nejhlubší krizí dneška je krize představivosti,“ tvrdí jeden z nejvýraznějších českých intelektuálů -  filozof a publicista, jenž byl roky v emigraci v Itálii. V současné době je profesorem politické sociologie na univerzitě v Terstu, zároveň učí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Publikuje v Česku i zahraničí.

Přednášet bude 13. listopadu od 16 hodin v Klubu Art Obecního domu Opava, večer bude pokračovat besedou v Café Evžen.

Bělohradský zcela splňuje představy organizátorů přednáškového cyklu. „Chceme narušovat poněkud zkostnatělá pojetí naší současné krize, a proto zveme do Opavy výrazné osobnosti kritického myšlení. Jsme přesvědčeni, že vládnoucí ideologie volného trhu je příčinou, nikoliv řešením hlubokých rozporů současnosti,“ uvedl Jiří Karen z ProAltu.

Série bude ještě v listopadu pokračovat přednáškou Michala Hausera Materialistický platonismus, poté přijedou Bob Kuřík a Terezová Virtová hovořit na téma Zapatisté v Mexiku a samosprávné podniky v Argentině. „V polovině prosince očekáváme Václava Štěpána, který bude mít přednášku na téma Historické zkušenosti z období NEPu,“ informoval Martin Kůs ze Slezské univerzity v Opavě.