VŠB-TU Ostrava má nový pavilon pro energetické výzkumy

Ostrava - Ostrava má nový pavilon pro energetické výzkumy. Pracoviště, které patří pod Vysokou školu báňskou, řeší nejžhavější problémy ve výrobě tepla a elektřiny. Pracuje třeba na vývoji úspornějších kotlů s nižšími emisemi nebo na lepším využití obnovitelných zdrojů.

Od spalování uhlí až po výrobu kapalných paliv druhé generace – to všechno řeší ostravské energetické centrum. „Žijeme v prostředí, které je zatížené průmyslovou výrobou, ale taky lokálními topeništi a dopravou a myslím, že právě toto výzkumné centrum může tu situaci zlepšit,“ věří rektor VŠB-TU Ivo Vondrák. Ostravské energetické centrum je jedním z mála výzkumných pracovišť, které si na sebe vydělá. Rozhodování o novém pavilonu tak nebylo těžké, zato pořídit přístroje dalo zabrat. „Celá řada zařízení ještě čeká na instalaci a toto špičkové pracoviště se novými kapacitami zařadí mezi evropskou špičku,“ uvedl ředitel centra Tadeáš Ochodek. I když jde vývoj kupředu, lidé stále neumí využít vše, co jim dává příroda, říkají výzkumní pracovníci a zatím se o svou budoucnost neobávají. Nový technologický pavilon bude špičkovým pracovištěm pro energetický výzkum, jeho pracovníci se ale také snaží co nejvíce vědu přiblížit lidem. Poznatky z ostravského centra mohou využít odborníci, úředníci, školy a hlavně výrobci zařízení na výrobu tepla nebo producenti paliv.

Video Reportáž Jany Dronské
video

Reportáž Jany Dronské