Pevnost poznání - nové využití pro dělostřelecký sklad v Olomouci

Olomouc - Pevnost Poznání má za sebou první třetinu stavebních úprav. V bývalém dělostřeleckém skladu Korunní pevnůstky nedaleko centra Olomouce finišují práce na rekonstrukci střechy. Projekt Univerzity Palackého počítá s vybudováním místa, které návštěvníky přiláká k přírodovědným i společenským a vědním oborům.

„Tady je dělostřelecký sklad, kde se dlouhou dobu skladovala munice,“ uvedl manažer projektu Pevnost poznání Pavel Vysloužil.

Právě tuto stavbu si teď vybrala Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého pro svůj projekt. Centrum zprostředkovává nejnovější poznatky z oblasti vědy. V současné době je hotové z jedné třetiny.

Video Reportáž Evy Knajblové
video

Reportáž Evy Knajblové

„Dokončuje se střecha, jsou osazena skoro všechna okna a dělají se věci tak, aby s prvním mrazem byla stavba zazimovaná,“ řekl Vítězslav Šafář z univerzity.

Stavbyvedoucí Petr Kuzma dodal, že dělníci dokončují sanaci stropních trámů. „De facto jde o kompletní výměnu nosných konstrukcí dřevěného skeletu,“ uvedl.

Procházka lidským mozkem, zátopový model města nebo vědecké dílny – Pevnost poznání bude určena hlavně žákům a studentům. Sloužit má ale také jako oddechová zóna pro obyvatele Olomouce.

Město tento projekt podporuje, protože se díky němu zvelebí nejen dosud zanedbané území města, ale také proto, že Pevnost poznání může přitáhnout také turisty,“ sdělila mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

Pevnost poznání přijde na více než sto padesát milionů korun. První návštěvníky přivítá zřejmě v létě roku 2014.