Po stopách architekta holocaustu…

Praha – Ačkoli byl Adolf Eichmann jedním z nejhledanějších nacistických válečných zločinců, pro Simona Wiesenthala a řadu dalších vyšetřovatelů byl dlouho nepolapitelným. Ani izraelské zpravodajské službě Mossad se muže známého jako „architekta holocaustu“ ze začátku nedařilo najít. Nikdo z nich přitom netušil, že ho kryje jeden nenápadný muž z Prahy, důstojník československé armády.

Adolfu Eichmannovi se říkalo byrokrat smrti. Přestože nese odpovědnost za smrt milionů lidí, a nejen Židů, až do konce svého života skálopevně tvrdil, že se nikdy ničeho zlého nedopustil. Tak to řekl v roce 1957, když se ještě skrýval v Argentině, bývalému nacistovi Wilhelmu Sassenovi. „Byl to takový typický důstojník SS, který byl dobře připraven, který se dokázal velmi rychle zapracovávat do problémů a měl smysl pro detail,“ okomentoval jeho osobu historik Vojtěch Blodig.

Pátrání po Eichamnnovi trvalo skoro patnáct let. V prvních poválečných letech se ukrýval v Rakousku. Objevoval se také v Linci, ve městě, kde vyrůstal a kde prožíval své mládí. Zajímavostí je, že pár desítek metrů od jeho domu založil po válce své dokumentační středisko muž, který vešel do povědomí celého světa jako „lovec nacistů“. Jmenoval se Simon Wiesenthal a po Eichmannově stopě se vydal hned poté, co se vrátil z koncentračního tábora.

V roce 1947 se Wiesenthal v úřadovně americké zpravodajské služby dozvěděl, že je Eichmann zřejmě mrtvý. Tvrdila to prý jeho manželka Veronika Eichmannová, za svobodna Liebelová. Wiesenthal o tom později vyprávěl novináři a spisovateli Allanu Levymu, který se o tom zmínil ve své knize Simon Wiesenthal a jeho případy. Paní Eichmannová požádala okresní soud, aby jí potvrdil úmrtí jejího manžela. K tomu předložila místopřísežné prohlášení od jakéhosi Karla Lukáše v Praze, který odpřísáhl, že 30. dubna 1945 viděl, jak byl Eichmann v Praze zastřelen v pouliční bitce.

Eichmann jezdil do Československa nejen za svou budoucí ženou…

Karel Lukáš vystudoval vojenskou akademii a stal se důstojníkem z povolání. Později se oženil s jistou Marií Liebelovou. Právě v této době, okolo roku 1931, se Eichmannovi začíná blýskat na lepší časy. Hitler mu totiž dá novou šanci, a tak Eichmann vstupuje do nejdřív do NSDAP, později do SS. Po nástupu nacistů k moci v roce 1933 odchází do německého Pasova. Odtud občas jezdí za svojí dívkou – Veronikou Liebelovou, mladší sestrou Marie. Osudy Lukáše a Eichmanna se tak začínají propojovat. Eichmann totiž celkem pravidelně jezdil za Marií do Mladého, což je dnes součást Českých Budějovic, a ubytovával se právě u Lukáše.

…šířil zde také nacistický tisk a plnil své úkoly

Československá policie o Eichmannových návštěvách dobře věděla. Jak se ale později ukázalo, nejezdil sem jen za svojí láskou. Plnil zde některé zpravodajské úkoly, šířil nacistické tiskoviny, podílel se na ilegálních přepravách zbraní pro sudetoněmecké ordnery a věnoval se také ilegální přepravě osob přes československé území do Německa či do Rakouska. Po svatbě se novomanželé Eichmannovi přestěhovali do Berlína, kde se později Eichmann vypracuje na uznávaného experta, který roztočí pomyslné ďábelské kolo, které semele na šest milionů evropských Židů. Vznik terezínského ghetta, odkud byli lidé transportováni dále na východ do vyhlazovacích táborů, bylo z velké části právě jeho dílem.

Ač původně sliboval svoji oddanost Hitlerovi, později se ukrýval…

Adolf Eichmann tvrdil, že bude za svého führera bojovat až do poslední kapky krve. Jenomže bojechtivost ho velmi rychle opustila, a tak se raději se svou manželkou a syny ukryl na rakouském venkově a čekal, až vše utichne. Jeho švagr Karel Lukáš s manželkou zůstali v Praze. „Po válce Eichmann zapadl, protože se teprve objevovaly nové a nové dokumenty o charakteru konečného řešení židovské otázky,“ řekl Blodig. A tak se Eichmannovi podařilo dostat z Rakouska do Německa. Odtud v roce 1950 do Říma.

Na falešné doklady, které mu obstaral jistý františkánský duchovní, mohl pak odcestovat do Argentiny, kde později působil jako kontrolor a v automobilce Mercedes Benz. Zanedlouho se za ním vypravila jeho žena Veronika a synové. Žil si tu spokojeně, ale v patách měl stále Simona Wiesenthala, který vytrvale odmítal uvěřit místopřísežnému prohlášení Karla Lukáše o Eichamnnově smrti, a také vytrvalé agenty izraelské tajné služby Mossad.

Členové Mossadu ho v roce 1960 vypátrali, tajně unesli do Izraele a v Jeruzalémě postavili před soud. Krátce nato zveřejnil Wiesenthal v izraelském listě případ Eichmannova švagra Karla Lukáše, který se za ním, podle jeho tvrzení, pokusil zahladit stopy. Říká se, že chtěl chránit svoji rodinu, zda věděl o detailech práce svého švagra, to už se dnes nedozvíme. Adolf Eichmann byl popraven v květnu 1962. Na smrt šel klidně a vyrovnaně, až do svých posledních chvil si vůbec neuvědomoval, čeho se vlastně dopustil.