ZVP a PŠM: Pohraniční stráž versus radní pro školství

Praha - Politruk – ruská zkratka vzniklá z originálního názvu „političeskij rukovoditěl“. Funkce, která do bývalého Československa přišla ze Sovětského svazu a v armádních kruzích oficiálně zněla „zástupce velitele pro věci politické“ (ZVP). A nový karlovarský radní pro školství Václav Sloup (KSČM) byl čtyři roky právě politrukem - ideologem u pohraniční stráže. Ta měla oficiálně chránit Československo před nepřáteli zvenku. Ve skutečnosti držela občany vlastní země za ostnatým drátem. V jaké době a u jaké roty působil Václav Sloup? Svědectví přináší redaktor ČT Petr Vizina. 

Ti, kteří byli na vojně, vědí, co to znamená „politická školení mužstva“ (PŠM), vědí, kdo to byli politruci, a vědí, jaká byla jejich funkce… 

K brigádě, u které působil, narukoval i redaktor ČT Petr Vizina, a to na jaře 1986. „Krátce nato explodoval Černobyl. Politruci nám tehdy vysvětlili, že je tu daleko větší nebezpečí než radioaktivní mrak nad Evropou…,“ vzpomíná Petr Vizina. 

Pohraniční rota Újezd u Aše - tam působil Václav Sloup coby politruk. Signální stěna z ostnatého drátu, tedy proslulá železná opona, vedla v místech, která jsou dnes veřejně přístupná. Náměstek Sloup teď šokoval výrokem, že by se snad ochrana státní hranice mohla vrátit do těchto starých kolejí. Novou železnou oponu ale prý stavět nechce. Sloupovi zastánci mluví o honu na čarodějnice, on sám se navíc většinu doby u pohraniční stráže staral vojákům o proviant. Romantický obrázek strážců hranic ale ruší vzpomínky na atmosféru doby. Na hustou síť informátorů, éru pomocníků pohraniční stráže, jinak řečeno práskačů a donašečů.  

  • Václav Sloup (KSČM)
    Václav Sloup (KSČM) zdroj: ČT24
  • Schůzka karlovarských komunistů s učiteli
    Schůzka karlovarských komunistů s učiteli zdroj: ČT24

Člověk spoluzodpovědný za dobu, kdy se všechno divné hned běželo hlásit, teď bude rozhodovat o penězích pro školy, jejichž učitelé mají pro něj nepohodlné názory. Od konce listopadu, kdy Karlovarský kraj oznámil, že školství povede bývalý politruk, poskytl několik rozhovorů. Ten v pořadu 20 minut Radiožurnálu se stal hitem sociálních sítí. 

  • Otázka: „Jak jste za minulého režimu jako politik odůvodňoval podřízeným, že je potřeba případně střílet na ty, kteří se chtějí dostat ven ze země?“
  • Odpověď: „Tak, aby byl naplněn zákon o ochraně státních hranic, aby byly naplněny základní požadavky v té době platných vojenských řádů.“

A pak už si nový náměstek hejtmana pro školství uložil bobříka mlčení… Setkání s ČT odmítl. 

KSČM Václava Sloupa postavila do čela kandidátní listiny a tvrdí, že místo pro něj odhlasovali voliči. V debatě o Sloupovi zaznívá, že v jeho případě, podobně jako u krajské radní pro školství Vítězslavy Baborové v Jihočeském kraji, KSČM testuje, zda by v příštích volbách mohla obsadit samotný post ministryně nebo ministra školství. Takový názor ale komunistický zastupitel za Karlovarský kraj Jaroslav Borka odmítá: „… Tento jev nebyl nijak řízen, to znamená, že bychom chtěli oblast školství, to vylučuji a odmítám takovýto názor.“ 

Sečteno - víc než o politické preference tu jde o výklad nedávné minulosti. Jak se bude učit o železné oponě, když její ideolog vede školy v celém kraji? A co tomu říkají učitelé? „Poznatky, které máme, těch učitelů, kteří to podepsali, jsou, že někteří nám i řekli 'já jsem volil levici, ale tohle už se mi zdá přes čáru',“ dodává Vít Laitl ze Střední zdravotnické školy v Karlových Varech.

Video Politruk pohraniční stráže radním pro školství
video

Politruk pohraniční stráže radním pro školství

Původně – političtí komisaři – měli na starosti dozor nad bývalými carskými generály přijatými do Rudé armády. V jejich kompetenci byla kontrola a udržování vysoké úrovně patřičného ideologického uvědomění mezi vojáky. Tento cíl zůstal nezměněn po celou dobu jejich existence.