Vzduch v Moravskoslezském kraji je stále velmi zaprášený

OSTRAVA - Koncentrace polétavého prachu v ovzduší jsou na většině území Moravskoslezského kraje stále vyšší, než připouštějí normy. Během dne by se to ale mělo zlepšit. Nejhorší situace je stále v Dolní Lutyni-Věřňovicích na Karvinsku, kde průměrná denní koncentrace prašného aerosolu v 06:00 dosáhla 351 mikrogramů na metr krychlový. Povolený limit je 50 mikrogramů.

Imisní limit byl překročen na deseti z 15 měřicích stanic, všechny se nacházejí na Karvinsku a v Ostravě. Na Frýdecko-Místecku či v Opavě jsou hodnoty škodlivin v ovzduší v normě.

Meteorologové předpokládají, že by se dnes měla imisní situace postupně významně zlepšovat. „Hodnoty průměrných čtyřiadvacetihodinových koncentrací prašného aerosolu se ovšem budou i nadále s velkou pravděpodobností pohybovat místy i výrazně nad hodnotou stanoveného imisního limitu (50 mikrogramů na metr krychlový), zejména na Karvinsku a Bohumínsku, ovšem i zde by se situace měla postupně během dne zlepšovat,“ uvedli meteorologové.

V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě jedno z nejhorších ovzduší v Evropě. Na znečištění se výrazně podílí průmysl, ale i doprava nebo kotle v rodinných domech. Problémy jsou hlavně na podzim a v zimě, kdy se podle odborníků mění směr větru a do kraje se více dostanou i škodliviny z Polska. To je i případ Věřňovic, které leží přímo u polských hranic.