Dvacetkrát dražší poplatky děsí starosty i malé vinaře

Čejč - Novela stavebního zákona děsí starosty malých obcí. Podle zákona se totiž až dvacetinásobně zdraží poplatky za stavební povolení a další správní úkony. Starostové proto mají strach, že lidé místo placení neúměrného poplatku raději začnou stavět načerno. Vrásky dělá zákon i malým jihomoravským vinařům, kterým se výrazně prodraží rekonstrukce vinných sklípků.

Jaroslav Bábel si koupil sklep v Čejči už před osmi lety. Doteď ho využíval jako sklad, čekal, až se část obce napojí na vodovod. Příští rok chce sklípek rozšířit a zrekonstruovat. Novela stavebního zákona mu ale jeho plány výrazně prodraží. Povolení, které dříve stálo něco přes tisíc korun, od nového roku přijde na 30 tisíc. „Je to nepoměr mezi správním poplatkem a hodnotou těchto minisklípků. Pro malé vinaře je to značné finanční zatížení. Přitom se zvelebením svých sklípků snaží zvelebit i obec,“ vysvětlil vinař. 

Novela stavebního zákona začne platit od ledna 2013. V typicky vinařské obci, kterou je Čejč, se navýšení správních poplatků dotkne nejvíc právě vinařů. Problém řeší ale i místní radnice. „Chystáme se k výstavbě sběrného dvora a novela nám přinesla nepříjemné překvapení. Celá záležitost nás bude stát 30 tisíc korun: 20 tisíc korun územní rozhodnutí a 10 tisíc stavební povolení,“ popsala starostka Čejče Marta Výmolová (ODS). 

Sběrný dvůr totiž spadá do „dražší“ kategorie jako veřejně prospěšná stavba. Radnice dělala vše proto, aby papírování stihla do konce roku, přesto si nakonec bude muset připlatit. „Vzhledem k tomu, že stavební úřad vyžaduje všechna vyjádření k tomuto povolení, tak už to nestihneme,“ povzdechla si starostka. 

Novela zákona není jen zásahem do rozpočtu obce a peněženek občanů. Starostka se bojí i toho, že vysoké poplatky přinesou větší chaos. „Je to astronomické navýšení. Bojím se, že dojde k tomu, že někteří lidé nebudou žádat o povolení. Budou se spoléhat na to, že to nějak projde. Budou přibývat černé stavby,“ uvedla Výmolová. S dalšími starosty už se dohodli na společném postupu a prostřednictvím Svazu měst a obcí chtějí žádat o změnu novely.

Starostka Čejče se bojí nárůstu počtu černých staveb
Starostka Čejče se bojí nárůstu počtu černých staveb

Poplatky dle novely stavebního zákona

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně
vlivu užívání stavby na území
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci - 1 000 Kč                              
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty - 5 000 Kč
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě s výjimkou stavby garáže - 500 Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží - 1 000 Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše - 5 000 Kč
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) - 1 000 Kč
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) - 20 000 Kč
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel - 300 Kč
h) ke stavbám vodních děl - 3 000 Kč
2. Vydání rozhodnutí o změně využití území
a) do výměry 5 000 m2 včetně - 1 000 Kč
b) nad výměru 5 000 m2 - 3 000 Kč
3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - 1 000 Kč
4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - 2 000 Kč
5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území - 5 000 Kč
6. Vydání regulačního plánu na žádost - 10 000 Kč