Adventní rozjímání na Košticku

Kromě Koštic ani ostatní sdružené obce nepřišly o Vánocích zkrátka. Vožekovo sdružení a obec Koštice připravily bohatý program pro všechny. Třetí adventní neděle se uskutečnila ve Vojničkách. Místní připravili stromeček a jako vždy úžasné občerstvení. Děti shlédly betlémky, odrecitovaly svá přání pro Ježíška, jako zábavu i poděkování přednesly básničky (kdo neuměl, byl vyzkoušen z matematiky). Všichni si popřáli hodně pohody a štěstí a pobesedovali v budově bývalé školy.

20. 12. byl kostel sv. Antonína v Košticích nabitý k prasknutí. Koncert pěveckého sboru Melodie a koštických dětí byl navštíven místními i přespolními a překonal veškerá očekávání. Duchovní i světské písně se nesly kostelem a při Neckářově Půlnoční si všichni utírali slzy z očí.
Jelikož občanské sdružení Vožekovo spolu s obcí Koštice dotáhlo v r. 2012 za finanční pomoci Ústeckého kraje opravu statického zajištění kostela sv. Antonína do úspěšného konce, mohla se po pěti letech konat první mše svatá, a to 23. 12.2012. Nadále bude pan farář docházet každou druhou neděli a sloužit mše.

4. adventní neděle byla oslavena v Želevicích a připomenuto bylo 210. výročí vybudování zvoničky sv.Václava.
Advent vyvrcholil 24. 12. štědrovečerním zpíváním koled v kostele v Košticích (22 hod.) a v kapli ve Vojnicích (24 hod.) Přítomní si nejen zazpívali koledy a popřáli si klidné svátky i nový rok, ale zavzpomínali na události celého roku, zejména na přípravy soutěže Vesnice roku. 
26. 12. se opět občané sešli ve Vojnicích v kapličce, zazpívali koledy, ochutnali cukroví a něco ostřejšího. Všichni si připomněli projevenou sounáležitost s obcí a tiše, aby to nezakřikli, vyjádřili potěšení, jak krásně si v Košticích a okolí žijí.
Irena Hellerová, Koštice
/*json*/{"map":{"lat":50.407861117656,"lng":13.941650390625,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.404578916051,"lng":13.947486877441,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/