Tři králové v Brně na Lesné

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám. Tak s touto nádhernou básničkou na den Tří králů chodí po sídlišti Brno-Lesná se svými dětmi paní Radmila Tkadlčíková. A obchází dobrovolně rodiny, které můžou přispět do charitativní kasičky. Akci každoročně pořádá Charita po celé České republice.

Tři koledníci postupně obchází domy a vybírají částky na různé příspěvky a jako odměnu dávají lidem letáček, na co přispěli, a cukřík. Tříkrálová sbírka v roce 2012 umožnila ve městě podpořit například tyto projekty: příspěvek na provoz Dětského domu Zábrdovice, příspěvek na noční krizové centrum, příspěvek na nízkoprahové denní centrum.