Ovzduší v kraji má už zase daleko k ideálu

OSTRAVA - Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji se opět zhoršily. Množství polétavého prachu ve vzduchu bylo dnes v 06:00 téměř na všech měřicích stanicích nad limitem, někde i trojnásobně.

Meteorologové však předpokládají, že se během dne situace mírně zlepší.

V kraji dál trvá smogová situace, kterou ústav vyhlásil v pondělí pro Ostravsko, Karvinsko a část Frýdecko-Místecka a ve čtvrtek pro Třinecko.

Povolený limit pro průměrnou čtyřiadvacetihodinovou koncentraci polétavého prachu PM10 v ovzduší je 50 mikrogramů na metr krychlový. Pouze měřicí stanice v Opavě-Kateřinkách vykázala v 06:00 hodnotu na hranici tohoto limitu, ostatních 13 stanic v kraji ji překračovalo.

Nejvíce stanice v Dolní Lutyni-Věřňovicích na Karvinsku, která naměřila průměrnou denní koncentraci 161 mikrogramů na metr krychlový, a stanice v Českém Těšíně rovněž na Karvinsku, která ukázala údaj 159 mikrogramů na metr krychlový.

Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou pod limitem. „Během dnešního dne předpokládáme vzhledem ke stávající meteorologické situaci mírné zlepšení celkové imisní situace, hodnoty průměrných čtyřiadvacetihodinových koncentrací prašného aerosolu se budou s velkou pravděpodobností pohybovat v Moravskoslezském kraji nad hodnotou imisního limitu,“ uvedli meteorologové.