Archiv města Ostravy digitalizuje část sbírky

Ostrava - Staré ostravské kroniky, sirotčí knihy nebo knihy pohřbených budou brzy přístupné na internetu. Část sbírky Archivu města Ostravy totiž dostává digitální podobu. Projekt za třicet milionů korun, který platí z převážné části Evropská unie, elektronicky zpracuje na osm tisíc svazků.

17. května roku 1663 rychtář Antonín Lipka důrazně upozornil Ostravany, aby nechali na pokoji hradby města. Vynalézaví obyvatelé je totiž začali rozkrádat na stavbu vlastních obydlí. Úřední knihy uložené v městském archivu rozhodně nejsou jen nudnou administrativou.

„Obyvatelé Ostravy byli v 17. století tvrdohlaví, byly to také veselé kopy. Rádi si zašli na pivo, na víno,“ říká ředitelka archivu Blažena Przybylová.

Všechny události Ostravy od 17. století do poloviny století dvacátého si bude moci už brzy každý prostudovat na internetu. Bílé rukavičky a vysedávání v badatelně tak vystřídá pohodlné kliknutí myší.

Depozitář Archivu města Ostravy skrývá na šest kilometrů archiválií. Přestože se právě probíhající digitalizace týká pouhých sto dvaceti metrů, jde o šest set tisíc stran, které jsou přepočteny na formát A 4.

Všechny texty by měly být naskenované do října. Originální knihy, které projdou digitalizací, pak archiváři z polic depozitáře vytáhnou jen při slavnostních příležitostech nebo exkurzích.