Medici se formou scének učí, jak jednat s pacienty

Olomouc - Studenti medicíny v Olomouci se na zvláštním kurzu učí, jak pokud možno předejít sporům s pacienty a jejich rodinami. S různými případy se seznamují pomocí zinscenovaných scének. Ty pak komentují právníci, soudci, státní zástupci i ekonomové. Univerzita kurz připravila hlavně kvůli tomu, že narůstá počet žalob na nemocnice.

Studenti si zahráli například případ sedmnáctileté studentky, která dostala od svého učitele pohlavní nemoc. S vysvětlením, že se nakazila na lyžařském výcviku, kde za dívku ručil, ji pedagog odvedl k lékaři. Ten ovšem určil špatnou diagnózu.

Na scénce si měli lékaři vyzkoušet, jak by sami postupovali. Poté živě debatovali o tom, co kdo udělal špatně po medicínské, právní nebo etické stránce.

„Chceme zvýšit gramotnost studentů medicíny tak, aby byli schopni ochránit svoje pacienty, sami sebe i systém, který tady funguje,“ uvedla přednostka Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky Univerzity Palackého v Olomouci Kateřina Ivanová.

Lékař totiž pochybil. Dívka měla ve skutečnosti kapavku. Zanedbání péče způsobilo její doživotní sterilitu.

„Odnáším si z toho obrovskou zkušenost do praxe. Líbilo se mi to, protože konkrétní příklady jsou nejvíc aplikovatelné,“ chválila kurz Zdeňka Hrdličková, doktorandka Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky. „V sylabu nic podobného není,“ dodala fyzioterapeutka Jitka Kulharová.

Kurzy budou na Univerzitě Palackého pokračovat. Studenti budou rozebírat případy nezdařené plastické operace nebo porodu.